Bài giảng MĐC
551.49 NG-T
Bài giảng Động lực nước dưới đất :
DDC 551.49
Tác giả CN Nguyễn Tuấn Tiến
Nhan đề Bài giảng Động lực nước dưới đất : Dùng cho sinh viên ngành địa chất công trình / Nguyễn Tuấn Tiến;
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2001
Mô tả vật lý 127 tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS ghi :Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Từ khóa tự do Nước ngầm
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Thấm
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(35): 101021183-217
000 00000nam a2200000 4500
0011936
002513
003TVMDC
004AC10F9A1-4C41-4E5B-953E-AF9C8A87A8AD
005201710161015
008041025s2001 vm| vie||
0091 0
039|a20171016101506|bhuudo|c20170418105255|dthanhhuong|y20160303142616|zhaonh
082|a551.49 |bNG-T
100|aNguyễn Tuấn Tiến
245|aBài giảng Động lực nước dưới đất : |bDùng cho sinh viên ngành địa chất công trình / |cNguyễn Tuấn Tiến;
260|aH. : |bTrường Đại học Mỏ - Địa Chất, |c2001
300|a127 tr. ; |c27cm
500|aĐTTS ghi :Trường Đại học Mỏ-Địa chất
653|aNước ngầm
653|aBài giảng
653|aThấm
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(35): 101021183-217
890|c1|d2|a35|b27
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021183 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 1
2 101021184 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 2
3 101021185 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 3
4 101021186 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 4
5 101021187 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 5
6 101021188 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 6
7 101021189 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 7
8 101021190 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 8
9 101021191 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 9
10 101021192 Kho Giáo trình nội sinh 551.49 NG-T Giáo trình nội sinh 10
  1  2  3  4 of 4