• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 622.3381 NG-J
    Nhan đề: Kỹ thuật khoan dầu khí /
DDC 622.3381
Tác giả CN Nguyen J.P.
Nhan đề Kỹ thuật khoan dầu khí / J.P. Nguyen; Lê Phước Hảo ( người dịch ); Đặng Huy Chi ( hiệu đính )
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1995
Mô tả vật lý 366tr. ; 24cm
Tóm tắt Thiết kế giếng khoan dầu khí dầu khí, các thiết bị đáy, thiết bị khoan, dung dịch khoan, đầu giếng...
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Kỹ thuật khoan
Tác giả(bs) CN Đặng Huy Chi (hiệu đính)
Tác giả(bs) CN Lê Phước Hảo (người dịch)
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(23): 102003908-18, 102017946-57
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3. VĐ1336(3): 303008692-4
000 00000nam a2200000 4500
0011874
002512
003TVMDC
0047C51DDB6-C2A8-4B04-87D8-EA3DFB5454EB
005202005291438
008041025s1995 vm| vie||
0091 0
039|a20200529143831|bphanphuong|c20200529142752|dphanphuong|y20160303142604|zhaonh
082|a622.3381|bNG-J
100|aNguyen J.P.
245|aKỹ thuật khoan dầu khí / |cJ.P. Nguyen; Lê Phước Hảo ( người dịch ); Đặng Huy Chi ( hiệu đính )
260|aH. : |bGiáo dục, |c1995
300|a366tr. ; |c24cm
520|aThiết kế giếng khoan dầu khí dầu khí, các thiết bị đáy, thiết bị khoan, dung dịch khoan, đầu giếng...
653|aDầu khí
653|aKỹ thuật khoan
690|aNgành Dầu khí
691|aChuyên ngành Khoan thăm dò - Khảo sát
700|aĐặng Huy Chi (hiệu đính)
700|aLê Phước Hảo (người dịch)
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(23): 102003908-18, 102017946-57
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3. VĐ1336|j(3): 303008692-4
890|a26|b117|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003908 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 1
2 102003909 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 2
3 102003910 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 3
4 102003911 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 4
5 102003912 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 5
6 102003913 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 6
7 102003914 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 7 Hạn trả:14-12-2020
8 102003915 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 8
9 102003916 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 9
10 102003917 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 10