• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 622.3 NG-J
    Nhan đề: Kỹ thuật khoan dầu khí /
DDC 622.3
Tác giả CN Nguyen J.P.
Nhan đề Kỹ thuật khoan dầu khí / J.P. Nguyen; Lê Phước Hảo ( người dịch ); Đặng Huy Chi ( hiệu đính )
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1995
Mô tả vật lý 366tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Kỹ thuật khoan
Tác giả(bs) CN Đặng Huy Chi (hiệu đính)
Tác giả(bs) CN Lê Phước Hảo (người dịch)
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(23): 102003908-18, 102017946-57
000 00000nam a2200000 4500
0011874
002512
003TVMDC
0047C51DDB6-C2A8-4B04-87D8-EA3DFB5454EB
005201606291426
008041025s1995 vm| vie||
0091 0
039|a20160629142557|bhuudo|c20160328105601|dhoanghien|y20160303142604|zhaonh
082|a622.3 |bNG-J
100|aNguyen J.P.
245|aKỹ thuật khoan dầu khí / |cJ.P. Nguyen; Lê Phước Hảo ( người dịch ); Đặng Huy Chi ( hiệu đính )
260|aH. : |bGiáo dục, |c1995
300|a366tr. ; |c24cm
653|aDầu khí
653|aKỹ thuật khoan
700|aĐặng Huy Chi (hiệu đính)
700|aLê Phước Hảo (người dịch)
852|bKho Giáo trình khác|j(23): 102003908-18, 102017946-57
890|a23|b105|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003908 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 1
2 102003909 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 2
3 102003910 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 3
4 102003911 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 4
5 102003912 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 5
6 102003913 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 6
7 102003914 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 7
8 102003915 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 8
9 102003916 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 9
10 102003917 Kho Giáo trình khác 622.3 NG-J Giáo trình khác 10