Giáo trình khác
516 NG-Đ
Hình học họa hình :
DDC 516
Tác giả CN Nguyễn Đình Điện
Nhan đề Hình học họa hình : Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc; Phương pháp hình chiếu trục đo / Nguyễn Đình Điện (chủ biên), Đỗ Mạnh Môn. T.1
Lần xuất bản 20
Thông tin xuất bản H. : Giáo duc, 2012
Mô tả vật lý 187tr. ; 27cm
Từ khóa tự do hình học họa hình
Tác giả(bs) CN Đỗ Mạnh Môn
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(320): 102000943-1022, 102007746-985
000 00000nam a2200000 4500
001185
002512
003TVMDC
0045853F398-E6D5-40A3-B047-2AE8E5B7B590
005201604261036
008041025s2012 vm| vie||
0091 0
039|a20160426103606|bthanhhuong|c20160426102717|dthanhhuong|y20160303142121|zhaonh
082|a516 |bNG-Đ
100|aNguyễn Đình Điện
245|aHình học họa hình : |bPhương pháp hai hình chiếu thẳng góc; Phương pháp hình chiếu trục đo / |cNguyễn Đình Điện (chủ biên), Đỗ Mạnh Môn. |nT.1
250|a20
260|aH. : |bGiáo duc, |c2012
300|a187tr. ; |c27cm
653|ahình học họa hình
700|aĐỗ Mạnh Môn
852|bKho Giáo trình khác|j(320): 102000943-1022, 102007746-985
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/hinhhochoahinht1thumbimage.jpg
890|a320|b670|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102001002 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 60 Hạn trả:18-04-2016
2 102007924 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 259 Hạn trả:16-10-2016
3 102007795 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 130 Hạn trả:16-10-2016
4 102000990 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 48 Hạn trả:17-10-2016
5 102007881 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 216 Hạn trả:22-10-2016
6 102007770 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 105 Hạn trả:23-10-2016
7 102000977 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 35 Hạn trả:25-10-2016
8 102007942 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 277 Hạn trả:29-10-2016
9 102007925 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 260 Hạn trả:29-10-2016
10 102007764 Kho Giáo trình khác 516 NG-Đ Giáo trình khác 99 Hạn trả:31-10-2016
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 32 
Không có liên kết tài liệu số nào