• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622.7 NG-B
    Nhan đề: Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học tuyển nổi /
DDC 622.7
Tác giả CN Nguyễn Bơi
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học tuyển nổi / Nguyễn Bơi
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2000
Mô tả vật lý 113tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS ghi : Trường Đại học Mỏ-Địa chất
Từ khóa tự do Tuyển khoáng
Từ khóa tự do Tuyển nổi
Từ khóa tự do Bài giảng
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(56): 101011689-744
000 00000nam a2200000 4500
0011823
002513
003TVMDC
0042E9DACD4-6C96-43C5-9D92-5DEE0504C226
005201710161031
008041025s2000 vm| vie||
0091 0
039|a20171016103057|bhuudo|c20160629090804|dduytran|y20160303142554|zhaonh
082|a622.7 |bNG-B
100|aNguyễn Bơi
245|aHướng dẫn thiết kế đồ án môn học tuyển nổi / |cNguyễn Bơi
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c2000
300|a113tr. ; |c27cm
500|aĐTTS ghi : Trường Đại học Mỏ-Địa chất
653|aTuyển khoáng
653|aTuyển nổi
653|aBài giảng
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(56): 101011689-744
890|a56|b227|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101011689 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 1
2 101011690 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 2
3 101011691 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 3
4 101011692 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 4 Hạn trả:31-03-2021
5 101011693 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 5
6 101011694 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 6 Hạn trả:07-12-2020
7 101011695 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 7
8 101011696 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 8
9 101011697 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 9
10 101011698 Kho Giáo trình nội sinh 622.7 NG-B Giáo trình nội sinh 10