• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 332.6 PH-T
    Nhan đề: Quản trị dự án đầu tư /
DDC 332.6
Tác giả CN Phan Thị Thái
Nhan đề Quản trị dự án đầu tư / Phan Thị Thái
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa chất, 2017
Mô tả vật lý 123tr. ; 27cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư: Nghiên cứu và chuẩn bị lập dự án; Thiết lập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiệu quả; Phân tích hiệu quả quản lý dự án đầu tư.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Dự án đầu tư
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(30): 101021909-38
000 00000ncm a2200000 4500
00117380
002513
003TVMDC
004537DB370-4A15-4E05-8D90-96BCD3629654
005201705091026
008041025s2017 vm| vie||
0091 0
039|a20170509102603|bhuudo|c20170509101921|dhuudo|y20170509101852|zhuudo
082|a332.6|bPH-T
100|aPhan Thị Thái
245|aQuản trị dự án đầu tư / |cPhan Thị Thái
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2017
300|a123tr. ; |c27cm
520|aTrình bày những vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư: Nghiên cứu và chuẩn bị lập dự án; Thiết lập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiệu quả; Phân tích hiệu quả quản lý dự án đầu tư.
653|aKinh tế
653|aĐầu tư
653|aGiáo trình
653|aDự án đầu tư
690|aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(30): 101021909-38
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhmdc/2016/anhbia/quantriduandautu.jpg
890|a30|b211|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021909 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 1
2 101021910 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 2
3 101021911 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 3
4 101021912 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 4
5 101021913 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 5
6 101021914 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 6
7 101021915 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 7
8 101021916 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 8 Hạn trả:27-11-2019
9 101021917 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 9
10 101021918 Kho Giáo trình nội sinh 332.6 PH-T Giáo trình nội sinh 10