• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 551 NG-T
    Nhan đề: Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất thủy văn - Địa chất công trình /
DDC 551
Tác giả CN Nguyễn Bách Thảo
Nhan đề Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất thủy văn - Địa chất công trình / Nguyễn Bách Thảo (ch.b), Trần Vũ Long
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa chất, 2017
Mô tả vật lý 142tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Cuốn sách gồm 30 bài đọc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành ĐCCT - ĐCTV được phân chia thành 2 phần. Các chủ đề chung (general topic) gồm 13 bài đọc giới thiệu các kiến thức cơ bản và 17 bài đọc chuyên sâu (tecnical topic) đi sâu vào các phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành ĐCCT - ĐCTV...
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Địa chất công trình
Từ khóa tự do Địa chất thủy văn
Tác giả(bs) CN Trần Vũ Long
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(64): 101021632-90, 101021692-6
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303002970-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117376
002513
004A3748414-865D-48DD-B84B-620E6DC8C42D
005202006041518
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200604151810|bduytran|y20170505101235|zhuudo
082 |a551|bNG-T
100 |aNguyễn Bách Thảo
245 |aGiáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất thủy văn - Địa chất công trình / |cNguyễn Bách Thảo (ch.b), Trần Vũ Long
260 |aH. : |bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2017
300 |a142tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aCuốn sách gồm 30 bài đọc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành ĐCCT - ĐCTV được phân chia thành 2 phần. Các chủ đề chung (general topic) gồm 13 bài đọc giới thiệu các kiến thức cơ bản và 17 bài đọc chuyên sâu (tecnical topic) đi sâu vào các phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành ĐCCT - ĐCTV...
653 |aĐịa chất
653 |aTiếng anh
653 |aĐịa chất công trình
653 |aĐịa chất thủy văn
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
700 |aTrần Vũ Long
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(64): 101021632-90, 101021692-6
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303002970-4
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_mdc/2020/tienganhchuyennganhdiachatthuyvan_001.jpg
890|a69|b79|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021655 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-T Giáo trình nội sinh 24
2 303002970 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NG-T Sách tham khảo Việt 65
3 303002971 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NG-T Sách tham khảo Việt 66
4 303002972 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NG-T Sách tham khảo Việt 67
5 303002973 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NG-T Sách tham khảo Việt 68
6 303002974 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NG-T Sách tham khảo Việt 69
7 101021632 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-T Giáo trình nội sinh 1
8 101021633 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-T Giáo trình nội sinh 2
9 101021634 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-T Giáo trình nội sinh 3
10 101021635 Kho Giáo trình nội sinh 551 NG-T Giáo trình nội sinh 4