• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 572 ĐÔ-B
    Nhan đề: Giáo trình vi hóa sinh môi trường /
DDC 572
Tác giả CN Đỗ Văn Bình
Nhan đề Giáo trình vi hóa sinh môi trường / Đỗ Văn Bình, Trần Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Đia chất, 2017
Mô tả vật lý 199tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Cuốn sách giới thiệu 2 nội dung chính là hóa sinh môi trường và vi sinh môi trường cùng với 1 số bài thí nghiệm thực hành trong công nghệ môi trường.
Từ khóa tự do Hóa sinh
Từ khóa tự do Vi sinh
Từ khóa tự do Môi trường
Tác giả(bs) CN Trần Thị Thu Hương
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(73): 101021762-834
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303002960-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117375
002513
004EFD839FC-F7FD-4FE0-BA1B-A7CFCE75D0AC
005201705051003
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170505100310|zhuudo
082 |a572|bĐÔ-B
100 |aĐỗ Văn Bình
245 |aGiáo trình vi hóa sinh môi trường / |cĐỗ Văn Bình, Trần Thị Thu Hương
260 |aH. : |bĐại học Mỏ - Đia chất, |c2017
300 |a199tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aCuốn sách giới thiệu 2 nội dung chính là hóa sinh môi trường và vi sinh môi trường cùng với 1 số bài thí nghiệm thực hành trong công nghệ môi trường.
653 |aHóa sinh
653 |aVi sinh
653 |aMôi trường
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
700 |aTrần Thị Thu Hương
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(73): 101021762-834
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303002960-4
890|a78|b302
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303002960 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 572 ĐÔ-B Sách tham khảo Việt 74
2 303002961 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 572 ĐÔ-B Sách tham khảo Việt 75
3 303002962 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 572 ĐÔ-B Sách tham khảo Việt 76
4 303002963 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 572 ĐÔ-B Sách tham khảo Việt 77
5 303002964 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 572 ĐÔ-B Sách tham khảo Việt 78
6 101021762 Kho Giáo trình nội sinh 572 ĐÔ-B Giáo trình nội sinh 1
7 101021763 Kho Giáo trình nội sinh 572 ĐÔ-B Giáo trình nội sinh 2
8 101021764 Kho Giáo trình nội sinh 572 ĐÔ-B Giáo trình nội sinh 3
9 101021765 Kho Giáo trình nội sinh 572 ĐÔ-B Giáo trình nội sinh 4
10 101021766 Kho Giáo trình nội sinh 572 ĐÔ-B Giáo trình nội sinh 5