• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 553 TR-C
    Nhan đề: Giáo trình các mỏ khoáng không kim loại /
DDC 553
Tác giả CN Trần Bỉnh Chư
Nhan đề Giáo trình các mỏ khoáng không kim loại / Trần Bỉnh Chư, Lê Thị Thu
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa chất, 2017
Mô tả vật lý 172tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Cuốn sách trình bày một số khái niệm cơ bản trong địa chất khoáng sản không kim loại đặc trưng như: Nguyên liệu hóa chất và phân bón, nguyên liệu kỹ thuật, nguyên liệu sứ gốm, vật liệu xây dựng, đá quý.
Từ khóa tự do Khoáng sản
Từ khóa tự do Kim loại
Từ khóa tự do Mỏ khoáng
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thu
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(74): 101021835-908
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303002975-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117374
002513
0040C33B05D-FF10-48DE-9CC3-EF45BD3E5ABE
005201705050957
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170505095732|bhuudo|y20170505095455|zhuudo
082 |a553|bTR-C
100 |aTrần Bỉnh Chư
245 |aGiáo trình các mỏ khoáng không kim loại / |cTrần Bỉnh Chư, Lê Thị Thu
260 |aH. : |bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2017
300 |a172tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aCuốn sách trình bày một số khái niệm cơ bản trong địa chất khoáng sản không kim loại đặc trưng như: Nguyên liệu hóa chất và phân bón, nguyên liệu kỹ thuật, nguyên liệu sứ gốm, vật liệu xây dựng, đá quý.
653 |aKhoáng sản
653 |aKim loại
653 |aMỏ khoáng
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
700 |aLê Thị Thu
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(74): 101021835-908
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303002975-9
890|a79|b55
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101021835 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 1
2 101021836 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 2
3 101021837 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 3
4 101021838 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 4
5 101021839 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 5
6 101021840 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 6
7 101021841 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 7
8 101021842 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 8
9 101021843 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 9
10 101021844 Kho Giáo trình nội sinh 553 TR-C Giáo trình nội sinh 10