• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 624.151 NH-H
    Nhan đề: Giáo trình tin học ứng dụng trong Địa chất công trình - Địa kỹ thuật /
DDC 624.151
Tác giả CN Nhữ Việt Hà
Nhan đề Giáo trình tin học ứng dụng trong Địa chất công trình - Địa kỹ thuật / Nhữ Việt Hà
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa chất, 2017
Mô tả vật lý 184tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp những kiến thức ứng dụng tin học cơ bản cho sinh viên để giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong nghiên cứu địa chất công trình
Từ khóa tự do Địa chất công trình
Từ khóa tự do Tin học ứng dụng
Từ khóa tự do Địa kỹ thuật
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(64): 101021698-761
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3105 (05 cuốn): 303002965-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117373
002513
004DCBC6B8E-B2A7-485E-BAF9-E8FF567733E5
005201803201534
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180320153424|bminhnguyet|c20170504140741|dhuudo|y20170504140537|zhuudo
082 |a624.151|bNH-H
100 |aNhữ Việt Hà
245 |aGiáo trình tin học ứng dụng trong Địa chất công trình - Địa kỹ thuật / |cNhữ Việt Hà
260 |aH. : |bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2017
300 |a184tr. ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aCuốn sách cung cấp những kiến thức ứng dụng tin học cơ bản cho sinh viên để giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong nghiên cứu địa chất công trình
653 |aĐịa chất công trình
653 |aTin học ứng dụng
653 |aĐịa kỹ thuật
690 |aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691|aChuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(64): 101021698-761
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3105 (05 cuốn): 303002965-9
890|a69|b96
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303002965 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NH-H Sách tham khảo Việt 65
2 303002966 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NH-H Sách tham khảo Việt 66
3 303002967 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NH-H Sách tham khảo Việt 67
4 303002968 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NH-H Sách tham khảo Việt 68
5 303002969 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 NH-H Sách tham khảo Việt 69
6 101021698 Kho Giáo trình nội sinh 551 NH-H Giáo trình nội sinh 2
7 101021699 Kho Giáo trình nội sinh 551 NH-H Giáo trình nội sinh 3
8 101021700 Kho Giáo trình nội sinh 551 NH-H Giáo trình nội sinh 4
9 101021701 Kho Giáo trình nội sinh 551 NH-H Giáo trình nội sinh 5
10 101021702 Kho Giáo trình nội sinh 551 NH-H Giáo trình nội sinh 6