• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 539.75 LÊ-P
    Nhan đề: Phóng xạ môi trường /
DDC 539.75
Tác giả CN Lê Khánh Phồn
Nhan đề Phóng xạ môi trường / Lê Khánh Phồn, Phan Thiên Hương
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 226tr. ; 27cm.
Tóm tắt Cung cấp kiến thức cơ bản về phóng xạ môi trường, các nguồn bức xạ ion hoá; xác định mức độ nguy hiểm của các nguồn, đối tượng và dạng tác động; đánh giá mối phụ thuộc liều (hàm lượng) và hiệu ứng; phương pháp hệ cùng kết quả đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do thăm dò quặng đất hiếm mỏ Nậm Xe, Lai Châu và do khai thác chế biến quặng Đồng mỏ Sin Quyền, Lào Cai
Từ khóa tự do Vật kí nguyên tử
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Phóng xạ
Tác giả(bs) CN Phan Thiên Hương
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh Mượn: Q1193 (50 cuốn): 101024168-217
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3099 (04 cuốn): 303002736-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117347
002511
004C9E66D8D-7E3A-4A03-ADF0-211F60CB57D7
005201907160917
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c116000
039|a20190716091712|bdomuong|c20190716091559|ddomuong|y20170405091551|zhuudo
082 |a539.75|bLÊ-P
100 |aLê Khánh Phồn
245 |aPhóng xạ môi trường / |cLê Khánh Phồn, Phan Thiên Hương
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a226tr. ; |c27cm.
520 |aCung cấp kiến thức cơ bản về phóng xạ môi trường, các nguồn bức xạ ion hoá; xác định mức độ nguy hiểm của các nguồn, đối tượng và dạng tác động; đánh giá mối phụ thuộc liều (hàm lượng) và hiệu ứng; phương pháp hệ cùng kết quả đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ do thăm dò quặng đất hiếm mỏ Nậm Xe, Lai Châu và do khai thác chế biến quặng Đồng mỏ Sin Quyền, Lào Cai
653 |aVật kí nguyên tử
653 |aMôi trường
653 |aPhóng xạ
690 |aNgành Môi trường
691|aChuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường
700 |aPhan Thiên Hương
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j Mượn: Q1193 (50 cuốn): 101024168-217
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3099 (04 cuốn): 303002736-9
890|a54|b16|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303002736 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 539.75 LÊ-P Sách tham khảo Việt 1
2 303002737 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 539.75 LÊ-P Sách tham khảo Việt 2
3 303002738 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 539.75 LÊ-P Sách tham khảo Việt 3
4 303002739 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 539.75 LÊ-P Sách tham khảo Việt 4
5 101024168 Kho Giáo trình nội sinh 539.75 LÊ-P Giáo trình nội sinh 5
6 101024169 Kho Giáo trình nội sinh 539.75 LÊ-P Giáo trình nội sinh 6
7 101024170 Kho Giáo trình nội sinh 539.75 LÊ-P Giáo trình nội sinh 7
8 101024171 Kho Giáo trình nội sinh 539.75 LÊ-P Giáo trình nội sinh 8
9 101024172 Kho Giáo trình nội sinh 539.75 LÊ-P Giáo trình nội sinh 9
10 101024173 Kho Giáo trình nội sinh 539.75 LÊ-P Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:19-02-2020