• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.01932
    Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn tài chính trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Tiến Hưng
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn tài chính trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin : Luận án tiến sĩ / Nguyễn Tiến Hưng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2016
Mô tả vật lý 160tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Khai thác than
Từ khóa tự do Vinacomin
Tác giả(bs) CN Đặng Huy Thái
Tác giả(bs) CN Nguyễn Duy Lạc
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.05691
000 00000nam a2200000 a 4500
00116774
00232
003TVMDC
004B4F7AAF4-C8E7-4141-96D2-FFBA2178208E
005202311091525
008 2016 vm| vie
0091 0
039|a20231109152532|bthuthuy|y20161207095242|zQuangPhu
082|bKT.01932
100|aNguyễn Tiến Hưng
245|aNghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn tài chính trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc Vinacomin : |bLuận án tiến sĩ / |cNguyễn Tiến Hưng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2016
300|a160tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
502|a62340410
650|aQuản lý kinh tế
653|aTài chính
653|aAn toàn
653|aKhai thác than
653|aVinacomin
700|aĐặng Huy Thái
700|aNguyễn Duy Lạc
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.05691
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/5600-5699/5691_nguyentienhung_001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào