Giáo trình khác
519.5 TA-Đ
Phương pháp tính :
DDC 519.5
Tác giả CN Tạ văn Đĩnh
Nhan đề Phương pháp tính : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật / Tạ Văn Đĩnh;
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 123tr. ; 20cm
Tóm tắt Nội dung sách gồm các chương: Sai số; Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình; Tính gần đúng nghiệm của một hệ đại số tuyến tính; Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; Tính gần đúng nghiệm của bài toán côsi đối với phương trình vi phân thường.
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương pháp tính
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(169): 102000409-502, 102009604-36, 102009856-97
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ1119 (01 cuốn): 303006373
000 00000nam a2200000 4500
0011552
002512
003TVMDC
0040D2F4801-8D48-44B4-B121-879F42111980
005201810101005
008041025s2010 vm| vie||
0091 0
039|a20181010100524|bdomuong|c20181009152100|dchili|y20160303142505|zhaonh
082|a519.5|bTA-Đ
100|aTạ văn Đĩnh
245|aPhương pháp tính : |bDùng cho các trường đại học kĩ thuật / |cTạ Văn Đĩnh;
250|aTái bản lần thứ 16
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300|a123tr. ; |c20cm
520|aNội dung sách gồm các chương: Sai số; Tính gần đúng nghiệm thực của một phương trình; Tính gần đúng nghiệm của một hệ đại số tuyến tính; Nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định; Tính gần đúng nghiệm của bài toán côsi đối với phương trình vi phân thường.
653|aToán học
653|aPhương pháp tính
690|aNgành Khoa hoc cơ bản
691|aChuyên ngành Toán học
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(169): 102000409-502, 102009604-36, 102009856-97
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ1119 (01 cuốn): 303006373
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/phuongphaptinhthumbimage.jpg
890|a170|b754|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102009604 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 95
2 102009605 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 96
3 102009606 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 97
4 102009607 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 98
5 102009608 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 99
6 102009609 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 100
7 102009610 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 101
8 102009611 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 102 Hạn trả:14-03-2019
9 102009612 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 103
10 102009613 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 104
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17 
Không có liên kết tài liệu số nào