Giáo trình khác
519 TA-Đ
Phương pháp tính :
DDC 519
Tác giả CN Tạ văn Đĩnh
Nhan đề Phương pháp tính : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật / Tạ Văn Đĩnh;
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 123tr. ; 20cm
Từ khóa tự do Phương pháp tính
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(169): 102000409-502, 102009604-36, 102009856-97
000 00000nam a2200000 4500
0011552
002512
003TVMDC
0040D2F4801-8D48-44B4-B121-879F42111980
005201603051011
008041025s2010 vm| vie||
0091 0
039|a20160305101126|bquangphu|c20160304133353|dhuudo|y20160303142505|zhaonh
082|a519 |bTA-Đ
100|aTạ văn Đĩnh
245|aPhương pháp tính : |bDùng cho các trường đại học kĩ thuật / |cTạ Văn Đĩnh;
250|aTái bản lần thứ 16
260|aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300|a123tr. ; |c20cm
653|aPhương pháp tính
852|bKho Giáo trình khác|j(169): 102000409-502, 102009604-36, 102009856-97
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/phuongphaptinhthumbimage.jpg
890|a169|b736|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000473 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 65 Hạn trả:06-04-2017
2 102009634 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 125 Hạn trả:20-03-2018
3 102000431 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 23 Hạn trả:14-06-2018
4 102000476 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 68 Hạn trả:27-06-2018
5 102000468 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 60 Hạn trả:06-07-2018
6 102009864 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 136 Hạn trả:10-07-2018
7 102009862 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 134 Hạn trả:06-11-2018
8 102009626 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 117 Hạn trả:19-11-2018
9 102009630 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 121 Hạn trả:03-12-2018
10 102009616 Kho Giáo trình khác 519 TA-Đ Giáo trình khác 107 Hạn trả:04-12-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 17 
Không có liên kết tài liệu số nào