DDC 551
Tác giả CN Hoàng Văn Hưng
Nhan đề Chuyên ngành địa chất thuỷ văn-Địa chất công trình
Nhan đề Bài giảng tiếng anh chuyên môn. T.1 / Hoàng Văn Hưng, Phạm Quý Nhân
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1999
Mô tả vật lý 73tr ; 27cm
Phụ chú Bộ môn địa chất thuỷ văn
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Tiếng anh
Từ khóa tự do Địa chất thủy văn
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(41): 101002128-63, 101016780-4
000 00000ngm a2200000 4500
0011544
002511
003TVMDC
004430D6CD3-1A2D-4812-8B97-DEA6EEBEFEA8
005201711061404
008041025s1999 vm| vie||
0091 0
039|a20171106140425|bhuudo|c20171025231504|dchiemtt|y20160303142503|zhaonh
082|a551 |bHO-H
100|aHoàng Văn Hưng
245|pChuyên ngành địa chất thuỷ văn-Địa chất công trình
245|aBài giảng tiếng anh chuyên môn. |nT.1 / |cHoàng Văn Hưng, Phạm Quý Nhân
260|aH. : |bĐại học Mỏ - Địa Chất, |c1999
300|a73tr ; |c27cm
500|aBộ môn địa chất thuỷ văn
653|aĐịa chất
653|aTiếng anh
653|aĐịa chất thủy văn
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(41): 101002128-63, 101016780-4
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/bg_mdc/2017/t/tienganhchuyenmont1(dctv-dcct)_01.jpg
890|a41|b40|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101002128 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 1
2 101002129 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 2
3 101002130 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 3
4 101002131 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 4
5 101002132 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 5
6 101002133 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 6
7 101002134 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 7
8 101002135 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 8
9 101002136 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 9
10 101002137 Kho Giáo trình nội sinh 551 HO-H Giáo trình nội sinh 10
  1  2  3  4  5 of 5