• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622.2 CÔ-N
    Nhan đề: Công nghệ khoan thăm dò lấy mẫu /
DDC 622.2
Nhan đề Công nghệ khoan thăm dò lấy mẫu / Trương Biên,Vũ Đình Hiền, Cấn Văn Ngư...;
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 1998
Mô tả vật lý 172tr. ; 27cm
Phụ chú Đầu trang tên sách :Trường đại học mỏ-địa chất
Từ khóa tự do Thăm dò
Từ khóa tự do công nghệ
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Khoan
Tác giả(bs) CN Cấn Văn Ngư
Tác giả(bs) CN Trần Văn Bản
Tác giả(bs) CN Trương Biên
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Hiền
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(69): 101005101-29, 101015159-91, 101015316-22
000 00000nam a2200000 4500
0011537
002511
003TVMDC
004BF6F06F7-F9FA-4CF0-9413-7EFDA3317268
005201908220959
008041025s1998 vm| vie||
0091 0
039|a20190822095854|bduytran|c20171016104045|dhuudo|y20160303142502|zhaonh
082|a622.2 |bCÔ-N
245|aCông nghệ khoan thăm dò lấy mẫu / |cTrương Biên,Vũ Đình Hiền, Cấn Văn Ngư...;
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c1998
300|a172tr. ; |c27cm
500|aĐầu trang tên sách :Trường đại học mỏ-địa chất
653|aThăm dò
653|acông nghệ
653|aDầu khí
653|aKhoan
700|aCấn Văn Ngư
700|aTrần Văn Bản
700|aTrương Biên
700|aVũ Đình Hiền
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(69): 101005101-29, 101015159-91, 101015316-22
890|a69|b91|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101015159 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 30
2 101015160 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 31
3 101015161 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 32
4 101015162 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 33
5 101015163 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 34
6 101015164 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 35
7 101015165 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 36
8 101015166 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 37
9 101015167 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 38
10 101015168 Kho Giáo trình nội sinh 622.2 CÔ-N Giáo trình nội sinh 39