• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.00714
    Nhan đề: Đặc điểm chất lượng kaolin khu vực Đại Từ - Thái Nguyên và định hướng sử dụng :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Giang
Nhan đề Đặc điểm chất lượng kaolin khu vực Đại Từ - Thái Nguyên và định hướng sử dụng : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Minh Giang
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2014
Mô tả vật lý 76tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật địa chất
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.03774
000 00000nam a2200000 a 4500
00114769
00232
003TVMDC
004DC1A48DD-E633-4666-9486-102E6D685140
005202009231555
008 2014 vm| vie
0091 0
039|a20200923155537|bthuthuy|y20161003212841|zQuangPhu
082|bĐC.00714
100|aNguyễn Thị Minh Giang
245|aĐặc điểm chất lượng kaolin khu vực Đại Từ - Thái Nguyên và định hướng sử dụng : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Thị Minh Giang
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2014
300|a76tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
502|a60520501
650|aKỹ thuật địa chất
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.03774
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/3700_3799/3774_nguyenthiminhgiang_01.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào