• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 624.19 NG-Đ
    Nhan đề: Công nghệ xây dựng công trình ngầm.
DDC 624.19
Tác giả CN Nguyễn Văn Đước
Nhan đề Công nghệ xây dựng công trình ngầm. T.1 :Thi công lò bằng,lò nghiêng và hầm trạm trong mỏ / Nguyễn Văn Đước chủ biên,Võ Trọng Hùng;.
Thông tin xuất bản H. :, 1997
Mô tả vật lý 291 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách :Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của từng khâu công nghệ và tổ chức thi công trong quá trình xây dựng các đường lò bằng, lò nghiêng và hầm trạm trong những điều kiện thi công khác nhau tại các mỏ khai thác hầm lò.
Từ khóa tự do Lò bằng
Từ khóa tự do Lò nghiêng
Từ khóa tự do Mỏ
Từ khóa tự do Xây dựng
Tác giả(bs) CN Võ Trọng Hùng
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(26): 101016160-73, 101021344-55
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3. VĐ828(10): 303003051-60
000 00000nfm a2200000 4500
0011465
002511
003TVMDC
004926DA71D-BDEA-4143-9DF3-10F53B60155F
005201812031548
008041025s1997 vm| vie||
0091 0
039|a20181203154848|bphanphuong|c20171016104343|dhuudo|y20160303142449|zhaonh
082|a624.19|bNG-Đ
100|aNguyễn Văn Đước
245|aCông nghệ xây dựng công trình ngầm. |nT.1 :Thi công lò bằng,lò nghiêng và hầm trạm trong mỏ / |cNguyễn Văn Đước chủ biên,Võ Trọng Hùng;.
260|aH. :, |c1997
300|a291 tr. ; |c27 cm
500|aĐầu trang tên sách :Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520|aĐề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của từng khâu công nghệ và tổ chức thi công trong quá trình xây dựng các đường lò bằng, lò nghiêng và hầm trạm trong những điều kiện thi công khác nhau tại các mỏ khai thác hầm lò.
653|aLò bằng
653|aLò nghiêng
653|aMỏ
653|aXây dựng
700|aVõ Trọng Hùng
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(26): 101016160-73, 101021344-55
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3. VĐ828|j(10): 303003051-60
890|c1|d1|a36|b90
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101016160 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 1 Hạn trả:09-10-2017
2 101016161 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 2
3 101016162 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 3
4 101016163 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 4
5 101016164 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 5
6 101016165 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 6
7 101016166 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 7
8 101016167 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 8
9 101016168 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 9
10 101016169 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-Đ Giáo trình nội sinh 10