• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.00425
    Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường trong khai thác lộ thiên của mỏ than Đèo Nai - đề xuất những biện pháp tối ưu nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Phúc Nam
Nhan đề Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường trong khai thác lộ thiên của mỏ than Đèo Nai - đề xuất những biện pháp tối ưu nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Phúc Nam
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2013
Mô tả vật lý tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Thuật ngữ chủ đề khai thác mỏ
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.02944
000 00000nam a2200000 a 4500
00113939
00232
003TVMDC
004331B9906-CC51-45E2-819C-3FB85623C15D
005202006041555
008 2013 vm| vie
0091 0
039|a20200604155547|b0489|y20161003204337|zQuangPhu
082|bMO.00425
100|aNguyễn Phúc Nam
245|aNghiên cứu đánh giá tác động môi trường trong khai thác lộ thiên của mỏ than Đèo Nai - đề xuất những biện pháp tối ưu nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Phúc Nam
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2013
300|atr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
502|a60.53.05
650|akhai thác mỏ
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.02944
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/2900-2999/2944_nguyenphucnam_001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào