• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.00476
    Nhan đề: Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Quý Thịnh
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Quý Thịnh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2013
Mô tả vật lý tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế công nghiệp
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.02823
000 00000nam a2200000 a 4500
00113818
00232
003TVMDC
004B9AC7BA8-FF21-47D7-AEE6-7CA22C1A75FB
005202006040841
008 2013 vm| vie
0091 0
039|a20200604084118|b040439|y20161003204304|zQuangPhu
082|bKT.00476
100|aNguyễn Quý Thịnh
245|aNghiên cứu hoàn thiện tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Quý Thịnh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2013
300|atr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
502|a60.31.09
650|aKinh tế công nghiệp
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.02823
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/2800-2899/2814-2823/2823-nguyen quy thinh_001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào