• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.00610
    Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá ổn định và thiết lập trạm quan trắc cảnh báo trượt tự động khối trượt ở khu vực trung tâm thị trấn Cốc Pải - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Trung Kiên
Nhan đề Nghiên cứu đánh giá ổn định và thiết lập trạm quan trắc cảnh báo trượt tự động khối trượt ở khu vực trung tâm thị trấn Cốc Pải - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Trung Kiên
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2012
Mô tả vật lý tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất công trình
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.02700
000 00000nam a2200000 a 4500
00113695
00232
003TVMDC
0044E5E33FD-C8D2-4336-AFA0-1AEBF467AB8B
005202005110925
008 2012 vm| vie
0091 0
039|a20200511092521|bthuthuy|y20161003204230|zQuangPhu
082|bĐC.00610
100|a Nguyễn Trung Kiên
245|aNghiên cứu đánh giá ổn định và thiết lập trạm quan trắc cảnh báo trượt tự động khối trượt ở khu vực trung tâm thị trấn Cốc Pải - huyện Xín Mần - tỉnh Hà Giang : |bLuận văn thạc sĩ / |c Nguyễn Trung Kiên
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2012
300|atr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
502|a60.44.65
650|aĐịa chất công trình
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.02700
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/2700-2799/2700_nguyentrungkien_001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào