• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.00421
    Nhan đề: Đặc điểm sa khoáng ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận, Việt Nam :
DDC
Tác giả CN Trần Văn Thảo
Nhan đề Đặc điểm sa khoáng ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận, Việt Nam : Luận văn thạc sĩ / Trần Văn Thảo
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2010
Mô tả vật lý tr ; 30cm1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất khoáng sản và thăm dò
Địa chỉ Kho luận án, luận vănLV.01303
000 00000nam a2200000 a 4500
00112298
00232
003TVMDC
004FFCEDA50-01B7-430D-A993-4984C8B7C4F0
005201910011435
008 2010 vm| vie
0091 0
039|a20191001143507|bthuthuy|y20161003192056|zQuangPhu
082|bĐC.00421
100|aTrần Văn Thảo
245|aĐặc điểm sa khoáng ven biển Ninh Thuận - Bình Thuận, Việt Nam : |bLuận văn thạc sĩ / |cTrần Văn Thảo
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2010
300|atr ; |c30cm|e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
502|a60.44.59
650|aĐịa chất khoáng sản và thăm dò
852|aKho luận án, luận văn|jLV.01303
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/1300-1399/luan_van-trung_01.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào