• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: CĐ.00142
    Nhan đề: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng, cột áp (Q,H) của máy bơm dầu chính trong hệ thống truyền động thuỷ lực trên máy khấu than MG200-W1 đang sử dụng ở vùng Quảng Ninh :
DDC
Tác giả CN Trần Đình Hưởng
Nhan đề Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng, cột áp (Q,H) của máy bơm dầu chính trong hệ thống truyền động thuỷ lực trên máy khấu than MG200-W1 đang sử dụng ở vùng Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ / Trần Đình Hưởng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2010
Mô tả vật lý tr ; 30cm1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Cơ điện
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật máy và thiết bị mỏ dầu khí
Địa chỉ Kho luận án, luận vănLV.01297
Tệp tin điện tử http://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/1200-1299/luanvanhuong-in.doc3_01.jpg
000 00000nam a2200000 a 4500
00112292
00232
003TVMDC
004C1A47A9C-9401-4E2D-B2E1-A50E84EDAB6B
005201909301101
008 2010 vm| vie
0091 0
039|a20190930110113|bthuthuy|c20190930110039|dthuthuy|y20161003192054|zQuangPhu
082|bCĐ.00142
100|aTrần Đình Hưởng
245|aNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng, cột áp (Q,H) của máy bơm dầu chính trong hệ thống truyền động thuỷ lực trên máy khấu than MG200-W1 đang sử dụng ở vùng Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ / |cTrần Đình Hưởng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2010
300|atr ; |c30cm|e1 đĩa CD-Rom
490|aCơ điện
502|a60.52.12
650|aKỹ thuật máy và thiết bị mỏ dầu khí
852|aKho luận án, luận văn|jLV.01297
856|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/1200-1299/luanvanhuong-in.doc3_01.jpg
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/1200-1299/luanvanhuong-in.doc3_01.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào