• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.00097
    Nhan đề: Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :
DDC
Tác giả CN Phạm Xuân Dương
Nhan đề Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2000 vào hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty cổ phần Tràng Tiền : Luận văn thạc sĩ / Phạm Xuân Dương
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2009
Mô tả vật lý tr ; 30cm1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế công nghiệp
Địa chỉ Kho luận án, luận vănLV.01111
000 00000nam a2200000 a 4500
00112106
00232
003TVMDC
004E8AFFEE8-9830-44F5-B9F0-4CB567453966
005201910011451
008 2009 vm| vie
0091 0
039|a20191001145053|bduytran|y20161003192005|zQuangPhu
082|bKT.00097
100|aPhạm Xuân Dương
245|aNghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : |b2000 vào hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty cổ phần Tràng Tiền : |bLuận văn thạc sĩ / |cPhạm Xuân Dương
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2009
300|atr ; |c30cm|e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
502|a60.31.09
650|aKinh tế công nghiệp
852|aKho luận án, luận văn|jLV.01111
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/lalv/1100-1199/1111_phamxuanduong_01.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào