• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.00318
    Nhan đề: Đặc điểm quặng hoá vàng vùng Sơn Hoà - Phú Yên :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Hoàng Linh
Nhan đề Đặc điểm quặng hoá vàng vùng Sơn Hoà - Phú Yên : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Hoàng Linh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2007
Mô tả vật lý 18tr ; 30cm1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất học
Từ khóa tự do Mỏ vàng
Từ khóa tự do Phú Yên
Từ khóa tự do Quặng vàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Luật
Địa chỉ Kho luận án, luận vănLV.00829
000 00000nam a2200000 a 4500
00111824
00232
003TVMDC
004CD7FF156-94A7-41D5-A606-98123E698532
005201910030923
008 2007 vm| vie
0091 0
039|a20191003092227|bhoangthuy|y20161003191849|zQuangPhu
082|bĐC.00318
100|aNguyễn Thị Hoàng Linh
245|aĐặc điểm quặng hoá vàng vùng Sơn Hoà - Phú Yên : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Thị Hoàng Linh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2007
300|a18tr ; |c30cm|e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
502|a60.44.55
650|aĐịa chất học
653|aMỏ vàng
653|aPhú Yên
653|aQuặng vàng
700|aNguyễn Quang Luật
852|aKho luận án, luận văn|jLV.00829
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0800-0899/0829_nguyenthihoanglinh_001.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào