• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 621.37 ĐA-T
    Nhan đề: Kỹ thuật số và đo lường điện trong công nghiệp mỏ và dầu khí /
DDC 621.37
Tác giả CN Đào Văn Tân
Nhan đề Kỹ thuật số và đo lường điện trong công nghiệp mỏ và dầu khí / Đào Văn Tân
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 1999
Mô tả vật lý 324 tr. ; 27 cm
Tóm tắt Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật số và những ứng dụng thực tế dùng trong kỹ thuật đo lường trong công nghiệp mỏ và dầu khí. Đo lường điện trong công nghiệp mỏ và dầu khí; Lí luận cơ bản về đo lường các đại lượng điện, các bộ cảm biến dùng đo các đại lượng phi điện như áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, độ nhớt của các chất lỏng trong công nghiệp dầu khí
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện tử số
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Công nghiệp mỏ
Từ khóa tự do Kỹ thuật số
Từ khóa tự do Đo lường điện
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(86): 101012724-37, 101017729-46, 101017963-9, 101021238-45, 101022371-409
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(10): 303003091-100
000 00000nam a2200000 4500
0011120
002511
003TVMDC
0047717EA20-1B80-4D24-8944-6EBDB4233563
005201709261546
008041025s1999 vm| vie||
0091 0
039|a20170926154644|bthanhhuong|c20170524133618|dphanphuong|y20160303142347|zhaonh
082|a621.37 |bĐA-T
100|aĐào Văn Tân
245|aKỹ thuật số và đo lường điện trong công nghiệp mỏ và dầu khí / |cĐào Văn Tân
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c1999
300|a324 tr. ; |c27 cm
520|aNhững kiến thức cơ bản về kỹ thuật số và những ứng dụng thực tế dùng trong kỹ thuật đo lường trong công nghiệp mỏ và dầu khí. Đo lường điện trong công nghiệp mỏ và dầu khí; Lí luận cơ bản về đo lường các đại lượng điện, các bộ cảm biến dùng đo các đại lượng phi điện như áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, độ nhớt của các chất lỏng trong công nghiệp dầu khí
653|aKỹ thuật điện tử số
653|aDầu khí
653|aCông nghiệp mỏ
653|aKỹ thuật số
653|aĐo lường điện
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(86): 101012724-37, 101017729-46, 101017963-9, 101021238-45, 101022371-409
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(10): 303003091-100
890|a96|b74|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101012724 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 1
2 101012725 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 2
3 101012726 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 3
4 101012727 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 4
5 101012728 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 5
6 101012729 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 6
7 101012730 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 7 Hạn trả:05-07-2021
8 101012731 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 8
9 101012732 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 9
10 101012733 Kho Giáo trình nội sinh 621.3 ĐA-T Giáo trình nội sinh 10