Giáo trình khác
519.2 TÔ-Q
Giáo trình xác suất thống kê /
DDC 519.2
Tác giả CN Tống Đình Quỳ
Nhan đề Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ;
Lần xuất bản 5
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa., 2010
Mô tả vật lý 243tr. ; 21cm
Từ khóa tự do toán
Từ khóa tự do thống kê
Từ khóa tự do xác suất
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(249): 102000105-53, 102008906-9105
000 00000nam a2200000 4500
0011119
002512
003TVMDC
0043ED9CFF8-DAF9-4F51-9C59-B947456754C1
005201603051004
008041025s2010 vm| vie||
0091 0
039|a20160305100424|bquangphu|c20160304161544|dhuudo|y20160303142347|zhaonh
082|a519.2 |bTÔ-Q
100|aTống Đình Quỳ
245|aGiáo trình xác suất thống kê / |cTống Đình Quỳ;
250|a5
260|aH. : |bBách khoa., |c2010
300|a243tr. ; |c21cm
653|atoán
653|athống kê
653|axác suất
852|bKho Giáo trình khác|j(249): 102000105-53, 102008906-9105
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/giaotrinhxacsuatthongkethumbimage.jpg
890|a249|b679|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000150 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 46 Hạn trả:26-04-2016
2 102000151 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 47 Hạn trả:21-03-2018
3 102000152 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 48 Hạn trả:21-03-2018
4 102000153 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 49 Hạn trả:12-03-2018
5 102000105 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 1 Hạn trả:08-03-2018
6 102000106 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 2 Hạn trả:13-03-2018
7 102000107 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 3 Hạn trả:23-03-2018
8 102000108 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 4 Hạn trả:15-03-2018
9 102000109 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 5 Hạn trả:13-03-2018
10 102000110 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 6 Hạn trả:15-03-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 25 
Không có liên kết tài liệu số nào