Giáo trình khác
519.2 TÔ-Q
Giáo trình xác suất thống kê /
DDC 519.2
Tác giả CN Tống Đình Quỳ
Nhan đề Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ;
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 243tr. ; 21cm
Tóm tắt Sách gồm các chương: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất; Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; Biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu thống kê và ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết; Phân tích hồi quy
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Xác suất
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(249): 102000105-53, 102008906-9105
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2224 (05 cuốn): 303005375-9
000 00000nam a2200000 4500
0011119
002512
003TVMDC
0043ED9CFF8-DAF9-4F51-9C59-B947456754C1
005201803281531
008041025s2007 vm| vie||
0091 0
039|a20180328153126|bthanhhuong|c20180328153114|dthanhhuong|y20160303142347|zhaonh
082|a519.2 |bTÔ-Q
100|aTống Đình Quỳ
245|aGiáo trình xác suất thống kê / |cTống Đình Quỳ;
250|aTái bản lần thứ 5
260|aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2007
300|a243tr. ; |c21cm
520|aSách gồm các chương: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất; Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; Biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu thống kê và ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết; Phân tích hồi quy
653|aToán học
653|aThống kê
653|aXác suất
690|aNgành Khoa học cơ bản
852|bKho Giáo trình khác|j(249): 102000105-53, 102008906-9105
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ2224 (05 cuốn): 303005375-9
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/giaotrinhxacsuatthongkethumbimage.jpg
890|a254|b1132|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000150 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 46 Hạn trả:26-04-2016
2 102000151 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 47
3 102000152 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 48 Hạn trả:22-07-2019
4 102000153 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 49 Hạn trả:11-06-2018
5 102000106 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 2 Hạn trả:17-04-2019
6 102000107 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 3
7 102000108 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 4
8 102000109 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 5
9 102000110 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 6
10 102000111 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 7
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26 
Không có liên kết tài liệu số nào