Giáo trình khác
519.2 TÔ-Q
Giáo trình xác suất thống kê /
DDC 519.2
Tác giả CN Tống Đình Quỳ
Nhan đề Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ;
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 243tr. ; 21cm
Tóm tắt Sách gồm các chương: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất; Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; Biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu thống kê và ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết; Phân tích hồi quy
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Xác suất
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(249): 102000105-53, 102008906-9105
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2224 (05 cuốn): 303005375-9
000 00000nam a2200000 4500
0011119
002512
003TVMDC
0043ED9CFF8-DAF9-4F51-9C59-B947456754C1
005201803281531
008041025s2007 vm| vie||
0091 0
039|a20180328153126|bthanhhuong|c20180328153114|dthanhhuong|y20160303142347|zhaonh
082|a519.2 |bTÔ-Q
100|aTống Đình Quỳ
245|aGiáo trình xác suất thống kê / |cTống Đình Quỳ;
250|aTái bản lần thứ 5
260|aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2007
300|a243tr. ; |c21cm
520|aSách gồm các chương: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất; Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; Biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu thống kê và ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết; Phân tích hồi quy
653|aToán học
653|aThống kê
653|aXác suất
690|aNgành Khoa học cơ bản
852|bKho Giáo trình khác|j(249): 102000105-53, 102008906-9105
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ2224 (05 cuốn): 303005375-9
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/giaotrinhxacsuatthongkethumbimage.jpg
890|a254|b1187|c0|d0
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303005379 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 254
2 303005378 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 253
3 303005377 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 252
4 303005376 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 251
5 303005375 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 519.2 TÔ-Q Sách tham khảo Việt 250
6 102009105 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 249 Hạn trả:25-11-2019
7 102009104 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 248
8 102009103 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 247
9 102009102 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 246 Hạn trả:02-12-2019
10 102009101 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 245
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26 
Không có liên kết tài liệu số nào