Giáo trình khác
519.2 TÔ-Q
Giáo trình xác suất thống kê /
DDC 519.2
Tác giả CN Tống Đình Quỳ
Nhan đề Giáo trình xác suất thống kê / Tống Đình Quỳ;
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Bách khoa Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 243tr. ; 21cm
Tóm tắt Sách gồm các chương: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất; Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; Biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu thống kê và ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết; Phân tích hồi quy
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Thống kê
Từ khóa tự do Xác suất
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(249): 102000105-53, 102008906-9105
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2224 (05 cuốn): 303005375-9
000 00000nam a2200000 4500
0011119
002512
003TVMDC
0043ED9CFF8-DAF9-4F51-9C59-B947456754C1
005201803281531
008041025s2007 vm| vie||
0091 0
039|a20180328153126|bthanhhuong|c20180328153114|dthanhhuong|y20160303142347|zhaonh
082|a519.2 |bTÔ-Q
100|aTống Đình Quỳ
245|aGiáo trình xác suất thống kê / |cTống Đình Quỳ;
250|aTái bản lần thứ 5
260|aH. : |bBách khoa Hà Nội, |c2007
300|a243tr. ; |c21cm
520|aSách gồm các chương: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất; Biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất; Biến ngẫu nhiên nhiều chiều; Mẫu thống kê và ước lượng tham số; Kiểm định giả thuyết; Phân tích hồi quy
653|aToán học
653|aThống kê
653|aXác suất
690|aNgành Khoa học Cơ bản
691|aChuyên ngành Toán học
852|bKho Giáo trình khác|j(249): 102000105-53, 102008906-9105
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ2224 (05 cuốn): 303005375-9
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/giaotrinhkhac/giaotrinhxacsuatthongkethumbimage.jpg
890|a254|b885|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102000150 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 46 Hạn trả:26-04-2016
2 102008939 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 83 Hạn trả:02-01-2017
3 102009024 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 168 Hạn trả:06-04-2017
4 102009017 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 161 Hạn trả:07-04-2017
5 102008937 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 81 Hạn trả:12-04-2017
6 102008993 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 137 Hạn trả:16-02-2018
7 102000116 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 12 Hạn trả:13-03-2018
8 102009037 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 181 Hạn trả:11-06-2018
9 102000153 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 49 Hạn trả:11-06-2018
10 102009087 Kho Giáo trình khác 519.2 TÔ-Q Giáo trình khác 231 Hạn trả:06-07-2018
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 26 
Không có liên kết tài liệu số nào