Giáo trình MĐC
665.028 TH-B
Thiết bị khai thác dầu khí /
DDC 665.028
Nhan đề Thiết bị khai thác dầu khí / Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản, Triệu Hùng Trường,...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 219 tr. ; 19 x 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, cơ sở tính toán 1 số các bộ phận, cơ cấu công tác của thiết bị và tổ hợp máy bơm đang đạng trong ngành công nghiệp dầu khí.
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Khai thác dầu khí
Từ khóa tự do Thiết bị khai thác
Tác giả(bs) CN Hoàng Anh Dũng
Tác giả(bs) CN Triệu Hùng Trường
Tác giả(bs) CN Trần Văn Bản
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(50): 101020201-50
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303001266-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110938
002511
004F2CED364-AF9E-4E81-B6E7-9F98173A33F2
005201710131026
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20171013102617|bhuudo|c20161010163915|dhoangthuy|y20160815082532|zhuudo
082|a665.028|bTH-B
245 |aThiết bị khai thác dầu khí / |cHoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản, Triệu Hùng Trường,...
260 |bKhoa học và kỹ thuật, |c2016|aH. :
300 |a219 tr. ; |c19 x 27 cm.
500|aĐTTS ghi : Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520|aCung cấp kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc, cơ sở tính toán 1 số các bộ phận, cơ cấu công tác của thiết bị và tổ hợp máy bơm đang đạng trong ngành công nghiệp dầu khí.
653 |aDầu khí
653 |aKhai thác dầu khí
653 |aThiết bị khai thác
700 |aHoàng Anh Dũng
700 |aTriệu Hùng Trường
700 |aTrần Văn Bản
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(50): 101020201-50
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303001266-70
890|c1|d4|a55|b120
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303001266 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 665.028 TH-B Sách tham khảo Việt 1
2 303001267 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 665.028 TH-B Sách tham khảo Việt 2
3 303001268 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 665.028 TH-B Sách tham khảo Việt 3
4 303001269 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 665.028 TH-B Sách tham khảo Việt 4
5 303001270 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 665.028 TH-B Sách tham khảo Việt 5
6 101020201 Kho Giáo trình nội sinh 665.028 TH-B Giáo trình nội sinh 6
7 101020202 Kho Giáo trình nội sinh 665.028 TH-B Giáo trình nội sinh 7
8 101020203 Kho Giáo trình nội sinh 665.028 TH-B Giáo trình nội sinh 8
9 101020204 Kho Giáo trình nội sinh 665.028 TH-B Giáo trình nội sinh 9
10 101020205 Kho Giáo trình nội sinh 665.028 TH-B Giáo trình nội sinh 10
  1  2  3  4  5  6 of 6