Giáo trình MĐC
526 ĐĂ-C
Giáo trình bình sai lưới trắc địa /
DDC 526
Tác giả CN Đặng Nam Chinh
Nhan đề Giáo trình bình sai lưới trắc địa / Đặng Nam Chinh (chủ biên), Vũ Đình Toàn, Lê Thị Thanh Tâm
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2015
Mô tả vật lý 171 tr. ; 24 cm
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Trắc địa
Từ khóa tự do Bình sai
Từ khóa tự do Lưới trắc địa
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Toàn
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(50): 101020151-200
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000883-7
000 00000nam a2200000 4500
00110937
002511
003TVMDC
004DAEB47D3-69C3-4510-A982-53DC42904F98
005201703031033
008041025s2015 vm| vie||
0091 0
039|a20170303103401|bhoangthuy|c20161006160537|dhuudo|y20160812143119|zhuudo
082|a526|bĐĂ-C
100|aĐặng Nam Chinh
245|aGiáo trình bình sai lưới trắc địa / |cĐặng Nam Chinh (chủ biên), Vũ Đình Toàn, Lê Thị Thanh Tâm
260|aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2015
300|a171 tr. ; |c24 cm
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653|aTrắc địa
653|aBình sai
653|aLưới trắc địa
700|aLê Thị Thanh Tâm
700|aVũ Đình Toàn
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(50): 101020151-200
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000883-7
890|a55|b67|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303000883 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 ĐĂ-C Sách tham khảo Việt 1
2 303000884 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 ĐĂ-C Sách tham khảo Việt 2
3 303000885 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 ĐĂ-C Sách tham khảo Việt 3
4 303000886 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 ĐĂ-C Sách tham khảo Việt 4
5 303000887 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 ĐĂ-C Sách tham khảo Việt 5
6 101020151 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 6
7 101020152 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 7
8 101020153 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 8
9 101020154 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 9
10 101020155 Kho Giáo trình nội sinh 526 ĐĂ-C Giáo trình nội sinh 10
  1  2  3  4  5  6 of 6