Giáo trình MĐC
551 VO-L
Địa chất đại cương /
DDC 551
Tác giả CN Võ Năng Lạc
Nhan đề Địa chất đại cương / Võ Năng Lạc;
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 1999
Mô tả vật lý 236 tr. ; 27cm
Phụ chú ĐTTS :Trường đại học Mỏ-Địa chất
Tóm tắt Nhấn mạnh tính hệ thống của môn học, các quá trình địa động lực xảy ra ở vỏ trái đất và các tác dụng của địa chất: Tác dụng phong hóa, tác dụng địa chất của gió, của dòng nước chảy trên mặt, của nước dưới đất, hồ và đầm lầy, của băng hà...
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Trái đất
Từ khóa tự do Địa chất học
Từ khóa tự do Nước dưới đất
Từ khóa tự do Thạch quyển
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ1081 (10 cuốn): 303004121-30
000 00000nam a2200000 4500
00110929
002511
003TVMDC
004A8236E93-B511-4E9B-8D4B-EFEB774D86FF
005201712121524
008041025s1999 vm| vie||
0091 0
039|a20171212152404|bdomuong|c20171211154358|dhoanghien|y20160727094636|zhuudo
082|a551 |bVO-L
100|aVõ Năng Lạc
245|aĐịa chất đại cương / |cVõ Năng Lạc;
260|aH. : |bGiao thông vận tải, |c1999
300|a236 tr. ; |c27cm
500|aĐTTS :Trường đại học Mỏ-Địa chất
520|aNhấn mạnh tính hệ thống của môn học, các quá trình địa động lực xảy ra ở vỏ trái đất và các tác dụng của địa chất: Tác dụng phong hóa, tác dụng địa chất của gió, của dòng nước chảy trên mặt, của nước dưới đất, hồ và đầm lầy, của băng hà...
653|aĐịa chất
653|aTrái đất
653|aĐịa chất học
653|aNước dưới đất
653|aThạch quyển
690|aNgành Khoa học và kỹ thuật địa chất
691|aChuyên ngành Địa chất
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ1081 (10 cuốn): 303004121-30
890|a10|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303004121 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 1
2 303004122 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 2
3 303004123 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 3
4 303004124 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 4
5 303004125 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 5
6 303004126 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 6
7 303004127 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 7
8 303004128 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 8
9 303004129 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 9
10 303004130 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551 VO-L Sách tham khảo Việt 10
  1 of 1