Bài giảng MĐC
549 NG-T
Bài giảng tinh thể khoáng vật học /
DDC 549
Tác giả CN Nguyễn Tất Trâm
Nhan đề Bài giảng tinh thể khoáng vật học / Nguyễn Tất Trâm, Nguyễn Văn Bình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2001
Mô tả vật lý 143 tr. : minh họa ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Từ khóa tự do Khoáng vật
Từ khóa tự do Tinh thể
Từ khóa tự do Bải giảng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ Kho mượn: Địa chất
Địa chỉ Kho tự chọn: 549
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110922
002513
0045827C826-B598-4CFC-AB0F-045D287DAF14
005201710131028
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20171013102807|bhuudo|c20160701153236|dduytran|y20160701152651|zduytran
082 |a549 |bNG-T
100 |aNguyễn Tất Trâm
245 |aBài giảng tinh thể khoáng vật học / |cNguyễn Tất Trâm, Nguyễn Văn Bình
260 |aH. : |bTrường Đại học Mỏ - Địa Chất, |c2001
300 |a143 tr. : |bminh họa ; |c27cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
653 |aKhoáng vật
653 |aTinh thể
653 |aBải giảng
700 |aNguyễn Văn Bình
852 |aKho mượn: Địa chất
852|aKho tự chọn: 549
890|c1|d3|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào