• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 549.1 NG-G
    Nhan đề: Giáo trình tinh thể - khoáng vật /
DDC 549.1
Tác giả CN Nguyễn Khắc Giảng
Nhan đề Giáo trình tinh thể - khoáng vật / Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Văn Bình
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 611 tr. ; 19 x 27 cm
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Khoáng vật học
Từ khóa tự do Tinh thể học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(200): 101015833-6032
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303002847-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110912
002511
004E120FECF-FC93-4753-9E86-433B3937E9CC
005201704191513
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170419151342|bhuudo|c20170419151306|dhuudo|y20160602153945|zhuudo
082 |a549.1|bNG-G
100 |aNguyễn Khắc Giảng
245 |aGiáo trình tinh thể - khoáng vật / |cNguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Văn Bình
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2016
300 |a611 tr. ; |c19 x 27 cm
653 |aĐịa chất
653 |aKhoáng vật học
653 |aTinh thể học
690|aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
700|aNguyễn Văn Bình
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(200): 101015833-6032
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303002847-51
890|a205|b713|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101015833 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 1
2 101015834 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 2
3 101015835 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 3
4 101015836 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 4
5 101015837 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 5
6 101015838 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 6
7 101015839 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 7
8 101015840 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 8
9 101015841 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 9
10 101015842 Kho Giáo trình nội sinh 549.1 NG-T Giáo trình nội sinh 10