• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622 NG-P
    Nhan đề: Giáo trình chế biến tinh nguyên liệu khoáng /
DDC 622
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Phú
Nhan đề Giáo trình chế biến tinh nguyên liệu khoáng / Nguyễn Ngọc Phú
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ Địa chất, 2015
Mô tả vật lý 129tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Tuyển khoáng
Từ khóa tự do Nguyên liệu khoáng
Từ khóa tự do Chế biến tinh
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(79): 101010945-1023
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110907
002513
004D2EE7311-9576-4121-A0EE-A18C0F51F410
005201703061503
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170306150333|blechi|y20160421102242|zthanhhuong
082 |a622|bNG-P
100 |aNguyễn Ngọc Phú
245 |aGiáo trình chế biến tinh nguyên liệu khoáng / |cNguyễn Ngọc Phú
260 |aH. : |bĐại học Mỏ Địa chất, |c2015
300 |a129tr. ; |c29cm.
653 |aTuyển khoáng
653 |aNguyên liệu khoáng
653 |aChế biến tinh
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(79): 101010945-1023
890|a79|b96|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101010945 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 1
2 101010946 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 2
3 101010947 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 3
4 101010948 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 4
5 101010949 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 5
6 101010950 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 6
7 101010951 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 7
8 101010952 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 8
9 101010953 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 9
10 101010954 Kho Giáo trình nội sinh 622 NG-P Giáo trình nội sinh 10 Hạn trả:11-05-2020