DDC 624.1513
Tác giả CN Nguyễn Quang Phích
Nhan đề Cơ học đá / Nguyễn Quang Phích
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2007
Mô tả vật lý 356 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cơ sở lý thuyết và các khái niệm cơ bản, tính chất cơ học của đá và khối đá. Trạng thái ứng suất nguyên sinh, quá trình biến đổi cơ học trong khối đá xung quanh công trình ngầm. Ổn định và phân loại khối đá.
Từ khóa tự do Cơ học đá
Từ khóa tự do Đá
Từ khóa tự do Khối đá
Từ khóa tự do Xây dựng công trình ngầm
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(128): 101007739-81, 101017467-511, 101019030-69
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2213(5): 303005952-6
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00110898
002511
004E0FCBA79-ECFA-49B5-8AF0-5F5DC2EA25E9
005201806251130
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20180625113016|bphanphuong|c20180625112910|dphanphuong|y20160404150906|zthanhhuong
082 |a624.1513|bNG-P
100 |aNguyễn Quang Phích
245 |aCơ học đá / |cNguyễn Quang Phích
260 |aH. : |bXây dựng, |c2007
300 |a356 tr. ; |c27 cm.
520|aCơ sở lý thuyết và các khái niệm cơ bản, tính chất cơ học của đá và khối đá. Trạng thái ứng suất nguyên sinh, quá trình biến đổi cơ học trong khối đá xung quanh công trình ngầm. Ổn định và phân loại khối đá.
653 |aCơ học đá
653 |aĐá
653 |aKhối đá
653|aXây dựng công trình ngầm
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(128): 101007739-81, 101017467-511, 101019030-69
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2213|j(5): 303005952-6
890|a133|b396|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101007765 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 27
2 101007766 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 28
3 101007767 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 29 Hạn trả:07-04-2017
4 101007768 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 30
5 101007769 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 31
6 101007770 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 32
7 101007771 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 33
8 101007772 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 34
9 101007773 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 35
10 101007774 Kho Giáo trình nội sinh 624.1 NG-P Giáo trình nội sinh 36