• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 622.8 AN-T
    Nhan đề: An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ hầm lò /
DDC 622.8
Nhan đề An toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ hầm lò / Trần Xuân Hà (chủ biên), Đặng Vũ Chí, Nguyễn Văn Sung,...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 231 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Mỏ
Từ khóa tự do Hầm lò
Từ khóa tự do An toàn vệ sinh
Tác giả(bs) CN Trần Xuân Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Sung
Tác giả(bs) CN Đặng Vũ Chí
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(64): 101007627-76, 101013080-93
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110897
002511
0043664876B-6959-49D8-B115-330D9AC054E2
005201907191027
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20190719102705|bhoangnga|c20171013103042|dhuudo|y20160404145855|zthanhhuong
082 |a622.8|bAN-T
245 |aAn toàn vệ sinh lao động trong khai thác mỏ hầm lò / |cTrần Xuân Hà (chủ biên), Đặng Vũ Chí, Nguyễn Văn Sung,...
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2012
300 |a231 tr. ; |c27 cm.
653 |aMỏ
653 |aHầm lò
653 |aAn toàn vệ sinh
700 |aTrần Xuân Hà
700|aNguyễn Văn Sung
700|aĐặng Vũ Chí
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(64): 101007627-76, 101013080-93
890|a64|b161|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013080 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 51
2 101013081 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 52
3 101013082 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 53
4 101013083 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 54
5 101013084 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 55
6 101013085 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 56
7 101013086 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 57
8 101013087 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 58
9 101013088 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 59
10 101013089 Kho Giáo trình nội sinh 622 AN-T Giáo trình nội sinh 60 Hạn trả:02-06-2020