Bài giảng MĐC
005.133 HO-B
Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C :
DDC 005.133
Tác giả CN Hoàng Kim Bảng
Nhan đề Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C : Phần cơ sở / Hoàng Kim Bảng
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ Địa chất, 2005
Mô tả vật lý 92tr. ; 29cm.
Tóm tắt Nêu các khái niệm cơ bnar của ngôn ngữ C, các lệnh điều khiển, con trỏ và mảng, hàm, kiểu dữ liệu cấu trúc và đồ họa
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình C
Từ khóa tự do Lập trình
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(130): 101006682-799, 101015486-97
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(4): 303000448-51
000 00000ngm#a2200000ui#4500
00110881
002513
0047328775B-61A9-4149-AD98-96AE94C6D7CF
005201608081528
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20160808152849|bhoangthuy|c20160808150523|dhoangthuy|y20160330092618|zthanhhuong
082 |a005.133|bHO-B
100 |aHoàng Kim Bảng
245 |aGiáo trình Ngôn ngữ lập trình C : |bPhần cơ sở / |cHoàng Kim Bảng
260 |aH. : |bĐại học Mỏ Địa chất, |c2005
300 |a92tr. ; |c29cm.
520|aNêu các khái niệm cơ bnar của ngôn ngữ C, các lệnh điều khiển, con trỏ và mảng, hàm, kiểu dữ liệu cấu trúc và đồ họa
653 |aTin học
653 |aNgôn ngữ lập trình C
653|aLập trình
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(130): 101006682-799, 101015486-97
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(4): 303000448-51
890|a134|b599|c0|d0
>
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303000451 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 005 HO-B Sách tham khảo Việt 134
2 303000450 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 005 HO-B Sách tham khảo Việt 133
3 303000449 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 005 HO-B Sách tham khảo Việt 132
4 303000448 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 005 HO-B Sách tham khảo Việt 131
5 101015497 Kho Giáo trình nội sinh 005 HO-B Giáo trình nội sinh 130 Hạn trả:25-12-2019
6 101015496 Kho Giáo trình nội sinh 005 HO-B Giáo trình nội sinh 129 Hạn trả:04-12-2019
7 101015495 Kho Giáo trình nội sinh 005 HO-B Giáo trình nội sinh 128 Hạn trả:26-12-2016
8 101015494 Kho Giáo trình nội sinh 005 HO-B Giáo trình nội sinh 127 Hạn trả:06-01-2020
9 101015493 Kho Giáo trình nội sinh 005 HO-B Giáo trình nội sinh 126 Hạn trả:03-12-2019
10 101015492 Kho Giáo trình nội sinh 005 HO-B Giáo trình nội sinh 125 Hạn trả:17-12-2019
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 14 
Không có liên kết tài liệu số nào