• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 005.4 HÔ-P
    Nhan đề: Giáo trình nguyên lý hệ điều hành /
DDC 005.4
Tác giả CN Hồ Đắc Phương
Nhan đề Giáo trình nguyên lý hệ điều hành / Hồ Đắc Phương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2012
Mô tả vật lý 271tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về lịch sử phát triển của hệ điều hành. Trình bày cách sử dụng hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành. Tìm hiểu quá trình hình thành tiến trình, quản lý thiết bị, quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo, hệ thống file và chương trình cài đặt kiểm soát hệ điều hành.
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Phần mềm
Từ khóa tự do Hệ điều hành
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(117): 102004254-323, 102013417-58, 102013663-7
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000783-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110880
002512
004566AB151-B36E-45BA-A95A-89AA53C2DD15
005201608301553
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20160830155326|bthanhhuong|c20160822151626|ddomuong|y20160329154149|zthanhhuong
082 |a005.4|bHÔ-P
100 |aHồ Đắc Phương
245 |aGiáo trình nguyên lý hệ điều hành / |cHồ Đắc Phương
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2012
300 |a271tr. ; |c24cm.
520|aGiới thiệu khái quát về lịch sử phát triển của hệ điều hành. Trình bày cách sử dụng hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành. Tìm hiểu quá trình hình thành tiến trình, quản lý thiết bị, quản lý bộ nhớ, bộ nhớ ảo, hệ thống file và chương trình cài đặt kiểm soát hệ điều hành.
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aPhần mềm
653 |aHệ điều hành
852|bKho Giáo trình khác|j(117): 102004254-323, 102013417-58, 102013663-7
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000783-7
890|a122|b740|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102013417 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 71
2 102013418 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 72 Hạn trả:24-11-2022
3 102013419 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 73 Hạn trả:15-11-2022
4 102013420 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 74 Hạn trả:24-11-2022
5 102013421 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 75
6 102013422 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 76 Hạn trả:17-11-2022
7 102013423 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 77 Hạn trả:05-12-2022
8 102013424 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 78
9 102013425 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 79 Hạn trả:17-11-2022
10 102013426 Kho Giáo trình khác 005.4 HÔ-P Giáo trình khác 80 Hạn trả:08-02-2021