DDC
Tác giả CN Cao Ngọc Lâm
Nhan đề Giáo trình Khoan thăm dò : Dùng cho sinh viên ngoài ngành / Cao Thanh Lâm, Bùi Thanh Bình;
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010
Mô tả vật lý 161tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do dầu khí
Từ khóa tự do Khoan thăm dò
Từ khóa tự do địa chất
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(149): 101005414-93, 101015346-414
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110869
002513
004D3601629-28F9-497F-8DFE-6E2D7EEA9EE3
005201710131035
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20171013103506|bhuudo|c20160801150608|dduytran|y20160325093112|zhoanghien
082 |bCA-L
100 |aCao Ngọc Lâm
245 |aGiáo trình Khoan thăm dò : |bDùng cho sinh viên ngoài ngành / |cCao Thanh Lâm, Bùi Thanh Bình;
260 |aH. : |bTrường Đại học Mỏ - Địa chất, |c2010
300 |a161tr. ; |c27cm.
653 |adầu khí
653 |aKhoan thăm dò
653|ađịa chất
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(149): 101005414-93, 101015346-414
890|a149|b147|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101015346 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 81
2 101015347 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 82
3 101015348 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 83
4 101015349 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 84
5 101015350 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 85
6 101015351 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 86
7 101015352 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 87 Hạn trả:07-06-2018
8 101015353 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 88
9 101015354 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 89
10 101015355 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 90