DDC
Tác giả CN Cao Ngọc Lâm
Nhan đề Giáo trình Khoan thăm dò : Dùng cho sinh viên ngoài ngành / Cao Thanh Lâm, Bùi Thanh Bình;
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010
Mô tả vật lý 161tr. ; 27cm.
Tóm tắt Cung cấp các khái niệm cơ bản. Khoan các lỗ khoan nông; Khoan đập cáp; Khoan xoay lấy mẫu; nâng cao tỷ lệ và chất lượng mẫu; Đề phòng và cứu chữa sự cố, sự phức tạp.
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Khoan thăm dò
Từ khóa tự do Địa chất
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh.Q.877(149): 101005414-93, 101015346-414
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3. VĐ.2390(5): 303008700-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110869
002513
004D3601629-28F9-497F-8DFE-6E2D7EEA9EE3
005202006030939
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20200603093903|bphanphuong|c20200603093535|dphanphuong|y20160325093112|zhoanghien
082 |bCA-L
100 |aCao Ngọc Lâm
245 |aGiáo trình Khoan thăm dò : |bDùng cho sinh viên ngoài ngành / |cCao Thanh Lâm, Bùi Thanh Bình;
260 |aH. : |bTrường Đại học Mỏ - Địa chất, |c2010
300 |a161tr. ; |c27cm.
520|aCung cấp các khái niệm cơ bản. Khoan các lỗ khoan nông; Khoan đập cáp; Khoan xoay lấy mẫu; nâng cao tỷ lệ và chất lượng mẫu; Đề phòng và cứu chữa sự cố, sự phức tạp.
653 |aDầu khí
653 |aKhoan thăm dò
653|aĐịa chất
690|aNgành Khoa học Dầu khí
691|aChuyên ngành Khoan khai thác
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh.Q.877|j(149): 101005414-93, 101015346-414
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3. VĐ.2390|j(5): 303008700-4
890|a154|b159|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101015346 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 81
2 101015347 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 82
3 101015348 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 83
4 101015349 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 84 Hạn trả:05-10-2020
5 101015350 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 85
6 101015351 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 86
7 101015352 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 87 Hạn trả:07-06-2018
8 101015353 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 88
9 101015354 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 89
10 101015355 Kho Giáo trình nội sinh CA-L Giáo trình nội sinh 90