DDC 343.597
Tác giả CN Minh Ngọc
Nhan đề Luật kinh tế / Minh Ngọc,Ngọc Hà
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2013
Mô tả vật lý 586tr. ; 19cm.
Tóm tắt Tổng quan về Luật kinh tế. Địa vị pháp lý của công ty tại Luật doanh nghiệp Việt Nam. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và hợp tác xã ở Việt Nam. Pháp luật về phá sản ở Việt Nam. Pháp luật về đầu tư và hợp đồng ở Việt Nam. Các hợp đồng thông dụng trong thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng phương thức toà án ở Việt Nam ...
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật kinh tế
Tác giả(bs) CN Ngọc Hà
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình khác(75): 102003810-63, 102020531-51
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000789-93
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110868
002512
004B0D5D214-CD37-4E2E-A984-FB7089FFB326
005201608301555
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160830155503|bthanhhuong|c20160822152814|ddomuong|y20160324160744|zhoanghien
082|a343.597
100 |aMinh Ngọc
245 |aLuật kinh tế / |cMinh Ngọc,Ngọc Hà
260 |aH. : |bLao động, |c2013
300 |a586tr. ; |c19cm.
520|aTổng quan về Luật kinh tế. Địa vị pháp lý của công ty tại Luật doanh nghiệp Việt Nam. Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và hợp tác xã ở Việt Nam. Pháp luật về phá sản ở Việt Nam. Pháp luật về đầu tư và hợp đồng ở Việt Nam. Các hợp đồng thông dụng trong thương mại và hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại bằng phương thức toà án ở Việt Nam ...
653 |aLuật
653 |aLuật kinh tế
700|aNgọc Hà
852|aHUMG|bKho Giáo trình khác|j(75): 102003810-63, 102020531-51
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000789-93
890|a80|b475|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003810 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 1 Hạn trả:12-04-2021
2 102003811 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 2
3 102003812 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 3 Hạn trả:12-04-2021
4 102003813 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 4
5 102003814 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 5
6 102003815 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 6
7 102003816 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 7 Hạn trả:14-05-2019
8 102003817 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 8
9 102003818 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 9 Hạn trả:13-04-2021
10 102003819 Kho Giáo trình khác Giáo trình khác 10 Hạn trả:15-04-2021