DDC
DDC 330.0151076
Tác giả CN Nguyễn Quang Dong
Nhan đề Bài tập kinh tế lượng : Với sự trợ giúp của phần mềm eviews
Thông tin xuất bản H.; : Khoa học và kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 162tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày cách xây dựng, ước lượng, hiệu chỉnh mô hình có một phương trình cũng như cách phân tích một vấn đề kinh tế bằng mô hình kinh tế; lớp mô hình động, các bài tập về ước lượng, phân tích một mô hình có nhiều phương trình...
Từ khóa tự do kinh tế
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Kinh tế lượng
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(90): 102003625-714
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000710-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110865
002512
004669EC2AE-1DFF-4785-980D-8566EEDA24BE
005201608301607
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20160830160725|bthanhhuong|c20160819151330|ddomuong|y20160323104645|zhoanghien
082 |bNG-D
082|a330.0151076
100 |aNguyễn Quang Dong
245 |aBài tập kinh tế lượng : |bVới sự trợ giúp của phần mềm eviews
260 |aH.; : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2009
300 |a162tr. ; |c24cm.
520|aTrình bày cách xây dựng, ước lượng, hiệu chỉnh mô hình có một phương trình cũng như cách phân tích một vấn đề kinh tế bằng mô hình kinh tế; lớp mô hình động, các bài tập về ước lượng, phân tích một mô hình có nhiều phương trình...
653 |akinh tế
653 |aBài tập
653 |aKinh tế lượng
852|bKho Giáo trình khác|j(90): 102003625-714
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000710-4
890|a95|b516|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102003625 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 1
2 102003626 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 2
3 102003627 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 3
4 102003628 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 4
5 102003629 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 5 Hạn trả:18-01-2018
6 102003630 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 6
7 102003631 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 7
8 102003632 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 8
9 102003633 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 9
10 102003634 Kho Giáo trình khác NG-D Giáo trình khác 10