• Bài giảng MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 553 PH-T
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế nguyên liệu khoáng /
DDC 553
Tác giả CN Phan Thị Thái
Nhan đề Giáo trình kinh tế nguyên liệu khoáng / Phan Thị Thái
Thông tin xuất bản H. :
Thông tin xuất bản Đại học Mỏ - Địa chất 2002
Mô tả vật lý 110tr. ; 29cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Nội dung về kinh tế nguyên khoáng kim loại, phi kim loại. kinh tế nhiên liệu.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế mỏ
Từ khóa tự do Nguyên liệu khoáng
Từ khóa tự do Kinh tế dầu khí
Từ khóa tự do Kinh tế địa chất
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh(44): 101004893-918, 101013953-70
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3. VĐ.1566(5): 303008037-41
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110863
002513
004F5E0AF20-4AD9-48AE-AD70-7D32A8F6BCB2
005201910311512
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20191031151205|b0489|c20191031151132|d0489|y20160323095927|zhoanghien
082 |a553|bPH-T
100 |aPhan Thị Thái
245 |aGiáo trình kinh tế nguyên liệu khoáng / |cPhan Thị Thái
260 |aH. :
260|bĐại học Mỏ - Địa chất|c 2002
300 |a110tr. ; |c29cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520|aNội dung về kinh tế nguyên khoáng kim loại, phi kim loại. kinh tế nhiên liệu.
653 |aKinh tế
653 |aKinh tế mỏ
653 |aNguyên liệu khoáng
653|aKinh tế dầu khí
653|aKinh tế địa chất
690|aNgành Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
691|aChuyên ngành Địa chất; Chuyên ngành Kinh tế QTDN
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j(44): 101004893-918, 101013953-70
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3. VĐ.1566|j(5): 303008037-41
890|a49|b299|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101013953 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 27
2 101013954 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 28
3 101013955 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 29
4 101013956 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 30 Hạn trả:02-06-2020
5 101013957 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 31
6 101013958 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 32
7 101013959 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 33
8 101013960 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 34 Hạn trả:02-06-2020
9 101013961 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 35
10 101013962 Kho Giáo trình nội sinh 657 PH-T Giáo trình nội sinh 36