Bài giảng MĐC
621.38132076 KI-L
Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện - điện tử :
DDC 621.38132076
Tác giả CN Kim Ngọc Linh
Nhan đề Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện - điện tử : Sách tham khảo cho các giáo trình Lý thuyết mạch điện - điện tử, Cơ sở ý thuyết mạch 1 và Cơ sở ý thuyết mạch 2 / Kim Ngọc Linh (ch.b), Nguyễn Thạc Khánh, Kim Thị Cẩm Ánh
Thông tin xuất bản H. : Đại học Mỏ - Địa chất, 2015
Mô tả vật lý 154tr. ; 29cm.
Tóm tắt Gồm 401 câu hỏi lý thuyết và bài tập dạng trắc nghiệm về khái niệm cơ bản về mạch điện, mạch điện hình sin ở chế độ xác lập, mạch điện ba pha...
Từ khóa tự do Cơ điện
Từ khóa tự do Điện - điện tử
Tác giả(bs) CN Kim Thị Cẩm Ánh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thạc Khánh
Địa chỉ Kho Giáo trình nội sinh(62): 101004277-306, 101012678-709
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000722-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110858
002513
0049E92DD15-02C6-4435-ACB8-C764ED361670
005201608301551
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160830155134|bthanhhuong|c20160819155430|ddomuong|y20160321160248|zphanphuong
082 |a621.38132076|bKI-L
100 |aKim Ngọc Linh
245 |aCâu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện - điện tử : |bSách tham khảo cho các giáo trình Lý thuyết mạch điện - điện tử, Cơ sở ý thuyết mạch 1 và Cơ sở ý thuyết mạch 2 / |cKim Ngọc Linh (ch.b), Nguyễn Thạc Khánh, Kim Thị Cẩm Ánh
260 |aH. : |bĐại học Mỏ - Địa chất, |c2015
300 |a154tr. ; |c29cm.
520|aGồm 401 câu hỏi lý thuyết và bài tập dạng trắc nghiệm về khái niệm cơ bản về mạch điện, mạch điện hình sin ở chế độ xác lập, mạch điện ba pha...
653 |aCơ điện
653 |aĐiện - điện tử
700|aKim Thị Cẩm Ánh
700|aNguyễn Thạc Khánh
852|bKho Giáo trình nội sinh|j(62): 101004277-306, 101012678-709
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000722-6
890|a67|b471|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101012678 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 31 Hạn trả:15-04-2019
2 101012679 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 32 Hạn trả:15-04-2019
3 101012680 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 33 Hạn trả:15-04-2019
4 101012681 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 34 Hạn trả:15-04-2019
5 101012682 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 35 Hạn trả:11-03-2019
6 101012683 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 36 Hạn trả:15-04-2019
7 101012684 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 37 Hạn trả:08-04-2019
8 101012685 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 38
9 101012686 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 39 Hạn trả:15-04-2019
10 101012687 Kho Giáo trình nội sinh 621.38 KI-L Giáo trình nội sinh 40 Hạn trả:27-12-2016
  1  2  3  4  5  6  7 of 7