• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 540.076 LÊ-Q
    Nhan đề: Cơ sở lý thuyết hóa học /
DDC 540.076
Tác giả CN Lê Mậu Quyền
Nhan đề Cơ sở lý thuyết hóa học / Lê Mậu Quyền
Nhan đề Phần bài tập
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2010
Mô tả vật lý 268tr. ; 21cm.
Tóm tắt Tóm tắt lí thuyết kèm theo các câu hỏi, bài tập và lời giải hoá học: cấu tạo nguyên tử, bản tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học và cấu tạo phân tử, nhiệt hoá học, chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình, cân bằng hoá học...
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Bài tập
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(142): 102001814-55, 102009115-214
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000771-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110834
002512
004B6B133E1-6B11-4359-80ED-60C808B47801
005201911290929
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20191129092940|bkhangtt|c20160830160240|dthanhhuong|y20160307140311|zthanhhuong
082 |a540.076|bLÊ-Q
100 |aLê Mậu Quyền
245 |aCơ sở lý thuyết hóa học / |cLê Mậu Quyền
245|bPhần bài tập
250 |aTái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2010
300 |a268tr. ; |c21cm.
520|aTóm tắt lí thuyết kèm theo các câu hỏi, bài tập và lời giải hoá học: cấu tạo nguyên tử, bản tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học và cấu tạo phân tử, nhiệt hoá học, chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trình, cân bằng hoá học...
653 |aHóa học
653 |aLý thuyết
653 |aBài tập
852|bKho Giáo trình khác|j(142): 102001814-55, 102009115-214
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000771-5
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_khac/co_so_ly_thuyet_hoa_hoc_phan_bai_tap_le_mau_quyenthumbimagethumbimage.jpg
890|a147|b231|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102009115 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 43
2 102009116 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 44
3 102009117 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 45
4 102009118 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 46
5 102009119 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 47
6 102009120 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 48
7 102009121 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 49
8 102009122 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 50
9 102009123 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 51
10 102009124 Kho Giáo trình khác 540 LÊ-Q Giáo trình khác 52 Hạn trả:05-07-2021