• Giáo trình khác
  • Ký hiệu PL/XG: 540 BU-H
    Nhan đề: Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học /
DDC 540
Tác giả CN Bùi Thị Huệ
Nhan đề Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa học / Bùi Thị Huệ, Lê Khánh An
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản H : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 154tr. ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS:Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt Trình bày các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng hệ thống tuần hoàn, liên kết hoá học và cấu tạo chất, trạng thái tập hợp của vật chất, các nguyên lý của nhiệt động hoá - nhiệt hoá học, cân bằng hoá học và cân bằng pha, dung dịch, dung dịch điện li, các quá trình điện hoá, năng lượng bề mặt và các hệ thống khuyếch tán, động hoá học
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Bài giảng
Tác giả(bs) CN Lê Khánh An
Địa chỉ Kho Giáo trình khác(73): 102001244-316
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3(5): 303000918-22
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110829
002512
00401F814C6-A3F4-4A05-A258-3C506700AA11
005201911290943
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20191129094335|bkhangtt|c20161013103800|ddomuong|y20160307095114|zPHANPHUONG
082 |a540|bBU-H
100 |aBùi Thị Huệ
245 |aBài giảng cơ sở lý thuyết hóa học / |cBùi Thị Huệ, Lê Khánh An
250|aTái bản
260 |aH : |bXây dựng, |c2011
300 |a154tr. ; |c27cm.
500|aĐTTS:Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
520|aTrình bày các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, bảng hệ thống tuần hoàn, liên kết hoá học và cấu tạo chất, trạng thái tập hợp của vật chất, các nguyên lý của nhiệt động hoá - nhiệt hoá học, cân bằng hoá học và cân bằng pha, dung dịch, dung dịch điện li, các quá trình điện hoá, năng lượng bề mặt và các hệ thống khuyếch tán, động hoá học
653 |aHóa học
653 |aBài giảng
700|aLê Khánh An
852|bKho Giáo trình khác|j(73): 102001244-316
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(5): 303000918-22
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/gt_khac/bai_giang_co_so_ly_thuyet_hoa_hocthumbimagethumbimage.jpg
890|a78|b156|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102001244 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 1
2 102001245 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 2
3 102001246 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 3 Hạn trả:07-06-2018
4 102001247 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 4
5 102001248 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 5
6 102001249 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 6
7 102001250 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 7
8 102001251 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 8
9 102001252 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 9
10 102001253 Kho Giáo trình khác 540 BU-H Giáo trình khác 10