Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Bài giảng điều hành hoạt động khai thác mỏ / Nguyễn Phi Hùng, Bùi Mạnh Hùng [03-06-2020] Đầu mục:2

Giới thiệu những vấn đề cơ bản trong công tác quản lý kỹ thuật công nghệ và điều hành hoạt động khai thác mỏ đối với các đơn vị sản xuất mỏ hầm lò.

Tài liệu học tập mạng máy tính và bảo mật / Lê Hải Nam(Ch.b), Nguyễn Hồ Minh Đức, Nguyễn Quang Hưng [03-06-2020]

Giới thiệu mạng máy tính, tập trung vào mạng internet, mô hình TCP/IP, nguyên tắc hoạt động cơ bản của nó với các tầng giao thức, cách thức mà dữ liệu được truyền đi, những ứng dụng mạng và một số cách thức bảo vệ mạng.

Đầu mục:1
Từ điển Anh - Việt ngành mỏ và môi trường / Bùi Xuân Nam (Ch.b), Mai Thế Toản, Nguyễn Anh Tuấn (Đồng Ch.b) [28-05-2020] Đầu mục:2 Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Gồm 30.000 từ và thuật ngữ Anh - Việt thuộc ngành mỏ và môi trường được sắp xếp theo trật tự chữ cái từ A đến Z