Giáo trình MĐC (Tất cả)
Giáo trình pháp luật đại cương / Nguyễn Bình Yên(Ch.b), Dương Thị Tuyết Nhung, Đào Thị Tuyết... [03-12-2019] Đầu mục:274 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

Trình bày những vấn để lý luận cơ bản về nhà nước, những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật, lý luận chung về quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý...

Giáo trình định mức kinh tế kỹ thuật / Phan Thị Thái(Ch.b), Nguyễn Thanh Thủy [03-12-2019]

Cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ năng thực hành công tác định mức kinh tế kỹ thuật, một trong những chức năng quan trọng của quản trị sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp

Đầu mục:199 Tài liệu số:1
Giáo trình tiếng anh trong kỹ thuật hóa học / Bùi Thị Lệ Thủy [25-11-2019] Đầu mục:64 (Lượt lưu thông:39) Tài liệu số:1

Trình bày kiến thức cơ bản của hóa học, bài khóa liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật hóa học, bài khóa lĩnh vực lọc hóa dầu, kỹ năng viết một văn bản khoa học trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học.

Giáo trình kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm / Đặng Thị Thanh Trâm(Ch.b), Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thúy Hà. [14-10-2019]

Trình bày khái quát chung về giao tiếp, một số kỹ năng giao tiếp cần thiết, vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm, kỹ năng làm việc theo nhóm.

Đầu mục:176 (Lượt lưu thông:97) Tài liệu số:1
Giáo trình thiết kế Wetland cho xử lý nước thải / Nguyễn Hoàng Nam [14-10-2019] Đầu mục:80 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1

Cung cấp kiến thức về các loại hệ thống contructed wetland, các cơ chế chuyển hóa các chất trong hệ thống contructed wetland, cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm và công nghệ xử lý nước thải bằng hệ thống contructed wetland cùng các ứng dụng của wetland cho xử lý một số loại nước thải

Cấp cứu mỏ / Trần Xuân Hà(Ch.b), Đào Văn Chi [26-07-2019]

Trình bày tổ chức công tác cấp cứu mỏ, máy và trang thiết bị dùng trong cấp cứu mỏ, các sự cố ở mỏ hầm lò và chiến lược xử lý...

Đầu mục:32 (Lượt lưu thông:2)
Bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ hầm lò / Trần Xuân Hà(Ch.b), Đào Văn Chi, Nguyễn Hồng Cường [26-07-2019] Đầu mục:52 (Lượt lưu thông:1)

Giới thiệu những vấn đề chung về tài nguyên, môi trường và phát triển, những tác động môi trường của khai thác mỏ hầm lò, bảo vệ môi trường không khí trong khai thác mỏ hầm lò...

Máy nâng - Máy xếp dỡ / Nguyễn Văn Xô, Nguyễn Văn Kháng [03-06-2019]

Trình bày những vấn đề chung, các bộ phận chính của máy nâng - máy xếp dỡ, dẫn động máy nâng - máy xếp dỡ, các cơ cấu chính của máy nâng - máy xếp dỡ,...

Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1
Giáo trình cơ sở khoa học vật liệu / Vũ Bá Dũng (Ch.b), Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Mạnh Hùng [03-06-2019] Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1

Trình bày cấu trúc và liên kết trong vật liệu, cấu trúc của vật liệu, liên kết trong vật liệu, sai hỏng trong vật liệu, giản đồ pha và kết tinh trong vật liệu,...

Giáo trình phương pháp xử lý thông tin địa chất / Lương Quang Khang, Nguyễn Phương, Bùi Hoàng Bắc,.... [03-06-2019]

Trình bày về các đối tượng địa chất và tính đa dạng về chủng loại thông tin, phương pháp toán thống kê, phương pháp toán dựa trên cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên, xử lý thông tin địa chất trên cơ sở lý thuyết hình học mỏ

Đầu mục:55 Tài liệu số:1