Giáo trình MĐC (Tất cả)
Giáo trình truyền động thủy lực và khí nén / Vũ Nam Ngạn; [05-05-2022] Đầu mục:10 Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu về truyền động thủy lực, truyền động khí nén. Nội dung đề cập chủ yếu về cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động của các hệ truyền động thủy lực hoặc khí nén,...

Sách tham khảo kinh tế học vi mô : Tóm tắt lý thuyết, bài tập, câu hỏi trắc nghiệm / Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Thanh Thảo, Phí Mạnh Cường,... [14-04-2022]

Sách gồm những chương: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học vi mô; Lý thuyết về cung-cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng; Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp; Cơ cấu thị trường; Thị trường yếu tố sản xuất; Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường.

Đầu mục:860 (Lượt lưu thông:360)
Địa chất dầu khí / Lê Văn Bình, Lê Ngọc Ánh [05-11-2021]

Cuốn sách giới thiệu về Kaustobilit trong tự nhiên, dầu mỏ, khí tự nhiên và khí đốt, nguồn gốc của dầu mỏ và khí đốt trong tự nhiên, đá sinh dầu khí, di chuyển và tích tụ của dầu khí.......

Đầu mục:54 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1
Địa chất thủy văn nhiễm bẩn : Dành cho học viên cao học chuyên ngành Địa chất thủy văn / Nguyễn Văn Lâm(Ch.b), Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đặng Hữu Ơn... [05-11-2021] Đầu mục:60 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1

Trình bày về các loại hình phương thức và con đường gây nhiễm bẩn nước dưới đất, ảnh hưởng của các hoạt động nhân tạo và tự nhiên tới nước dưới đất, các quá trình dịch chuyển vật chất trong nước dưới đất.......

Đánh giá môi trường chiến lược / Nguyễn Phương(Ch.b), Nguyễn Văn Phương, Phan Thị Mai Hoa..... [05-11-2021]

Trình bày quy trình, phương pháp đánh giá và một số ứng dụng cụ thể dưới hình thức lồng ghép vào các dự án cụ thể đã và đang thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.

Đầu mục:60 Tài liệu số:1
Hệ thống xử lý số liệu địa vật lý / Phan Thiên Hương(Ch.b), Trần Danh Hùng [27-10-2021] Đầu mục:59 Tài liệu số:1

Cuốn sách nói về số hóa tín hiệu, biểu diễn số liệu, phân tách tín hiệu, lọc tần số, các thuật toán lọc thống kê, nhận dạng tín hiệu yếu và xử lý tổng hợp số liệu từ tổ hợp các phương pháp địa vật lý

Giáo trình nguyên liệu khoáng đại cương / Nguyễn Thanh Thảo (Ch.b), Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Cảnh Dương, Nguyễn Khắc Du [24-05-2021]

Trình bày những nội dung cơ bản về khoáng sản, nguyên liệu khoáng, tiềm năng hiện tại của tổ hợp và tiềm năng tiêu thụ nguyên liệu khoáng nguyên liệu khoáng trên thế giới và các tổ hợp nguyên liệu khoáng của Việt Nam.

Đầu mục:90 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1
Giáo trình chống giữ mỏ hầm lò / Trần Văn Thanh, Bùi Mạnh Tùng, Nguyễn Cao Khải, Nguyễn Văn Thịnh [29-12-2020] Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:35) Tài liệu số:1

Trình bày công tác thi công đào lò, công tác chống giữ ở lò chợ cũng như các giải pháp công nghệ trong điểu khiển áp lực mỏ, phần không tách rời khỏi các công tác chống giữ trong mỏ hầm lò

Giáo trình tin học ứng dụng trong trắc địa công trình / Trần Khánh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hà, Trần Thùy Linh [29-12-2020]

Trình bày các khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình C/C++, lập trình các bài toán cơ bản trong trắc địa, lập trình bình sai lưới khống chế trắc địa công trình, lập các bài toán trắc địa công trình

Đầu mục:70 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1