Bài giảng MĐC (Tất cả)
Giáo trình máy điện. Nguyễn Hanh TiếnTập II / [28-08-2019] Đầu mục:24 (Lượt lưu thông:90)

Giới thiệu về máy điện đồng bộ, máy điện một chiều...

Bài giảng thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản / Lê Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Thị Hoài Nga, Nguyễn Minh Phương [15-05-2019]

Trình bày về tài nguyên khoáng sản và vai trò của hoạt động khoáng sản trong nên kinh tế quốc dân, các khoản thu riêng đối với hoạt động khai thác khoáng sản, các khoản thu chung đồi với hoạt động sản xuất kinh doanh,...

Đầu mục:66 (Lượt lưu thông:2)
Hướng dẫn thực tập công tác tăng dày khống chế ảnh / Trương Anh Kiệt; [24-10-2018] Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

Hướng dẫn thực tập công tác tăng dày khống chế ảnh : thiết kế lưới tăng dày khống chế ảnh và chọn của các điểm khống chế ảnh, đo tọa độ ảnh của các điểm khống chế ảnh trên trạm ảnh số SSK-INTERGRAPH

Giáo trình bảng tính điện tử trong các bài toán kinh tế / Lê Thanh Huệ (Ch.b), Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thế Bính [15-06-2018]

Giới thiệu khái quát về microsoft excel, các hàm thông dụng trong excel, các hàm kinh tế và tài chính trong excel,...

Đầu mục:34 (Lượt lưu thông:91) Tài liệu số:1
Hướng dẫn thực tập Đo ảnh và Đoán đọc điều vẽ ảnh / Phan Văn Lộc, Phạm Vọng Thành [08-11-2017] Đầu mục:10

Tài liệu khai quát nội dung đo vẽ lập thể thực hành, giới thiệu một số máy đo vẽ ảnh và nêu các bước tiến hành đoán đọc điều vẽ ảnh.

Quản trị dự án đầu tư / Phan Thị Thái [09-05-2017]

Trình bày những vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư: Nghiên cứu và chuẩn bị lập dự án; Thiết lập cơ sở dữ liệu để đánh giá hiệu quả; Phân tích hiệu quả quản lý dự án đầu tư.

Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:261) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình tiếng anh chuyên ngành địa chất thủy văn - Địa chất công trình / Nguyễn Bách Thảo (ch.b), Trần Vũ Long [05-05-2017] Đầu mục:69 (Lượt lưu thông:79) Tài liệu số:1

Cuốn sách gồm 30 bài đọc thuộc các lĩnh vực chuyên ngành ĐCCT - ĐCTV được phân chia thành 2 phần. Các chủ đề chung (general topic) gồm 13 bài đọc giới thiệu các kiến thức cơ bản và 17 bài đọc chuyên sâu (tecnical topic) đi sâu vào các phương pháp nghiên cứu trong chuyên ngành ĐCCT - ĐCTV...

Giáo trình vi hóa sinh môi trường / Đỗ Văn Bình, Trần Thị Thu Hương [05-05-2017]

Cuốn sách giới thiệu 2 nội dung chính là hóa sinh môi trường và vi sinh môi trường cùng với 1 số bài thí nghiệm thực hành trong công nghệ môi trường.

Đầu mục:78 (Lượt lưu thông:317) Tài liệu số:1
Giáo trình các mỏ khoáng không kim loại / Trần Bỉnh Chư, Lê Thị Thu [05-05-2017] Đầu mục:79 (Lượt lưu thông:58) Tài liệu số:1

Cuốn sách trình bày một số khái niệm cơ bản trong địa chất khoáng sản không kim loại đặc trưng như: Nguyên liệu hóa chất và phân bón, nguyên liệu kỹ thuật, nguyên liệu sứ gốm, vật liệu xây dựng, đá quý.

Giáo trình tin học ứng dụng trong Địa chất công trình - Địa kỹ thuật / Nhữ Việt Hà [04-05-2017]

Cuốn sách cung cấp những kiến thức ứng dụng tin học cơ bản cho sinh viên để giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong nghiên cứu địa chất công trình

Đầu mục:69 (Lượt lưu thông:121) Tài liệu số:1