Dòng Nội dung
1
Giải pháp nâng cao tỷ lệ mẫu khi khoan thăm dò các tầng than sâu ở Khe Chàm - Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ / Lê Văn Quyết
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2010
tr ; 30cm
Lê Văn Quyết
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
2
Nghiên cứu áp dụng quy trình công nghệ cần-ống dẻo tại mỏ Bạch Hổ : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thị Hải Yừn
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2010
tr ; 30cm
Nguyễn Thị Hải Yừn
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chỉ tiêu làm việc của mũi khoan kim cương ở bể than Cẩm Phả - Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ / Đào Văn Tuấn
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2011
tr ; 30cm ;
Đào Văn Tuấn
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
4
Nghiên cứu giải pháp công nghệ, kỹ thuật khoan ngang trong mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Xuân Bách
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2011
tr ; 30cm ;
Nguyễn Xuân Bách
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khoan định hướng hợp lý các giếng khoan khí hoá than ngầm ở Đồng bằng Sông Hồng : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Lương Hữu
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2010
tr ; 30cm
Nguyễn Lương Hữu
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)