Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện công nghệ khai thác vỉa dầy dốc đứng, lò chợ chia lớp ngang nghiêng, chống giá thuỷ lực di động - công ty than Hà Lầm - TKV : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Hữu Đạt
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2007
76tr ; 30cm
Nguyễn Hữu Đạt

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Nghiên cứu áp dụng máy khấu và giá thuỷ lực di động trong khai thác than các mỏ hầm lò Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ / Phạm Văn Tiến
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2008
102tr ; 30cm
Phạm Văn Tiến

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1