Dòng Nội dung
1
Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng máy bơm điện ly tâm ngầm trong khai thác dầu : Luận văn thạc sĩ / Lê Đức Vinh
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2007
106tr ; 30cm
Lê Đức Vinh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)