Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiên cứu sự tác động của hiện tượng va đập thuỷ lực lên đường ống công nghệ vận chuyển dầu thô mỏ Bạch Hổ XNLDK Vietsovpetro : Luận văn thạc sĩ / Đỗ Mạnh Hà
H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2007
88tr ; 30cm
Đỗ Mạnh Hà

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1